Grabnỹčios, Krstaus Paaukójimas, katalikų ir stačiatikių šventė. Katalikų Bažnyčioje švenčiama vasario 2, Stačiatikių paprastai 9 dienas – nuo vasario 1 iki 9 dienos (jeigu tuo metu prasideda didysis pasninkas, šventė baigiasi iki jo pradžios). Grabnyčios skirtos paminėti Jėzaus paaukojimui šventykloje pagal Mozės įstatymą. 8 dieną po gimimo jis buvo pašvęstas Dievui, 40 dieną atneštas į šventyklą duoti atpirkimo auką; kūdikį pamatęs Simeonas jame atpažino ir paskelbė Dievo žadėtąjį Mesiją, išpranašavo Švč. Mergelei Marijai būsimus sielvartus dėl sūnaus likimo (Lk 2, 22–38). Jeruzalėje iškilmingai švęstas Grabnyčias pirmą kartą paminėjo 386 Eterija savo itinerarijuje (kelionių aprašyme). Vėliau Grabnyčios paplito Rytų Bažnyčiose, 5 a. buvo žinomos Romoje. Grabnyčios vadintos Susitikimo (Simeono su Kūdikiu Jėzumi), Švč. Mergelės Marijos įvesdinimo, 18 a. Prancūzijoje – Kristaus Paaukojimo švente, 1969 šis pavadinimas įteisintas popiežiaus Pauliaus VI patvirtintame mišiole.

Kristaus paaukojimas (tempera, sidabravimas, 16 a. pirma pusė, Ukrainos dailės muziejus Kijeve)

Romoje 5–8 a. per Grabnyčias vykdavo atgailos ir permaldavimo procesija su žibintais (vietoj naktinės pagonių eisenos); joje popiežius eidavo basas. Liturginiai drabužiai buvo juodi, vėliau violetiniai, po Vatikano II susirinkimo (1962–65) – balti.

10 a. pradėtos šventinti žvakės (iš čia pavadinimas – lenk. gromnica).

Lietuvoje Grabnyčios švenčiamos pagal Romos apeigyną, procesija atliekama bažnyčioje; šventinamos vaškinės žvakės (tokia žvakė mirštančiajam įdedama į ranką).

514

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką