graduãlas (lot. graduale < gradus – pakopa), katalikų liturginis giesmynas, kuriame surašytos choralinės mišių giesmės. Ankstyvuoju periodu čia būdavo surašomos tik kintamosios (lotyniškai proprium missae), vėliau ir nekintamosios (ordinarium missae) giesmės – dabartinis Kyrialas. Viduramžiais pirmojo grigališkojo gradualo sudarymas buvo priskiriamas popiežiui Grigaliui I, galutinai ši liturginė knyga susiklostė apie 8 a. Frankų valstybėje. Vėliau gradualas plėtojosi dviem pagrindinėmis kryptimis: įtvirtinant liturgijoje jau esamas, palyginti gana laisvai pasirenkamas, giesmes ir priduriant naujas. Giesmių vieta buvo nustatoma atsižvelgiant į bažnytinius metus ir kone kiekvienoje svarbesnėje bažnyčioje (vėliau kiekvienoje vyskupijoje) nusistojo savitas, tik tai bažnyčiai ar vyskupijai būdingas gradualo giesmių pagrindas. Savitus gradualus sudarė ir įvairūs vienuolių ordinai. Pagrindinės švenčių giesmės iš esmės buvo visur daugmaž tos pačios, bet galėjo skirtis giesmės eiliniams sekmadieniams ar šventųjų garbei. Patys paskutiniai gradualo priedėliai buvo mišių nekintamosios giesmės, kurios dažnai būdavo surašomos knygos paskutinėje dalyje. Rankraštiniai gradualai skirstomi į dvi pagrindines grupes – Rytų ir Vakarų. Prie pirmųjų priklauso iki 16 a. pabaigos surašyti rankraščiai vokiečių bei vakarų slavų ir baltų kraštuose (tarp jų – įvairių religinių ordinų gradualai, surašyti 11–13 a.), prie antrųjų – romaniškuose kraštuose (Italijoje, Prancūzijoje) surašytos knygos. Lietuvoje seniausi yra 15–16 a. bernardinų rankraštiniai gradualai (saugomi Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje). 15 a. pabaigoje Vokietijoje buvo išleisti pirmieji spausdinti gradualai. Juose naudota gotiškoji choralinė notacija (šių senųjų spaudinių liekanų esama ir Lietuvoje). Pirmasis gradualas su romaniškąja kvadratine notacija (ji tapo tipine) buvo išleistas 1499 Venecijoje. Oficialios Vatikano aprobuotos gradualo redakcijos pasirodė jau 20 a. pradžioje. Pirmąkart Graduale Romanum buvo išleistas 1908. Šias liturgines choralines knygas daugiausia tiria, redaguoja ir publikuoja Solesmes’o vienuolyno (Prancūzija) benediktinai. 1974 jie išleido pagal Vatikano II susirinkimo liturginės reformos reikalavimus atnaujintą Graduale Romanum, o 1979 – specialią jo laidą, pavadintą Graduale triplex, kuriame giesmės užrašytos trimis choralinėmis notacijomis.

2752

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką