Grand Rapids (Gránd Rãpidsas), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų šiaurėje, Mičigano valstijos pietvakariuose, 40 km į rytus nuo Mičigano ežero, apie 240 km į šiaurės vakarus nuo Detroito.

Grand Rapids

196 900 gyventojų (2022); aglomeracijoje 605 700 gyventojų (2020).

Grand Rapidsas įsikūręs prie Grand Riverio upės. Geležinkeliai ir plentai į Čikagą, Detroitą, plentas į Sault Sainte Marie (Kanada). Tarptautinis oro uostas. Didžiausias Jungtinių Amerikos Valstijų baldų pramonės centras (nuo 19 a. antros pusės). Automobilių gamyba, maisto pramonė. Vaisių ir daržovių prekyba. Zoologijos sodas. Apie 50 parkų. Miesto muziejus (įkurtas 1854; istorinių ir šiuolaikinių baldų ekspozicijos). Viešoji biblioteka (daug literatūros apie baldų dizainą ir gamybą). 1726 įkurta prancūzų prekybos faktorija; miesto teisės nuo 1850.

Lietuviai

Lietuviai Grand Rapidse apsigyveno 19 a. pabaigoje, dauguma dirbo baldų pramonėje. 1891 įsteigta Šv. Petro ir Povilo šalpos draugija turėjo namus, kuriuose iki bažnyčios pastatymo vyko lietuviškos pamaldos. 1891 įsteigta Lietuvių Romos katalikų sąjungos Amerikoje kuopa. 1904 įkurta Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapija, 1907 pastatytas pastatas bažnyčiai ir parapinei mokyklai, 20 a. 3 dešimtmečio pradžioje – bažnyčia. Prie parapijos veikė 7 religinės draugijos, Šv. Kazimiero (vėliau – Šv. Petro ir Povilo) choras. 20 a. pradžioje įsteigtos Šv. Jurgio, Lietuvos sūnų ir dukterų, Vytauto kareivių šalpos draugijos. Po II pasaulinio karo į Grand Rapidsą atvyko 196 lietuviai pabėgėliai. 1949 jie įkūrė Lietuvių tremtinių bendruomenę (vėliau JAV lietuvių bendruomenės Grand Rapidso apylinkė; 2017 pirmininkas B. Norkus). Veikė ALT, BALF, Susivienijimo lietuvių Amerikoje 2 skyriai. 1950 mieste ir apylinkėse gyveno 1020 žmonių, gimusių Lietuvoje. 1978–88 ir 1997–2003 Grand Rapidse veikė Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės fondo būstinė. Grand Rapidso lietuviai laidoti lietuviškose Laisvės kapinėse.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką