„Granitas“, literatūros almanachas, leistas 1930 Kaune. Redaktorius J. Keliuotis.

almanacho Granitas redakcijos nariai (1930). Iš kairės J. Keliuotis (pirmas), A. Vaičiulaitis (antras), G. Tulauskaitė (ketvirta), B. Rutkūnas (penktas).

Leidinio idėja – derinti modernizmą ir katalikybę, natūralizmą ir idealizmą. Siekta atspindėti neoromantikų įsitikinimą, kad pasitelkus kūrybines mintis bus patobulintas dvasinis tautos pasaulėvaizdis, bandyta įtvirtinti krikščioniškąsias vertybes moderniomis raiškos formomis. Leidinyje paskelbta teorinių straipsnių (J. Keliuočio Poezijos meno problema, J. Griniaus Romantizmas ir moderniosios literatūros srovės, I. Skrupskelio Ekspresionizmo žlugimas ir naujojo realizmo pradžia vokiečių literatūroje), grožinės literatūros (S. Anglickio, B. Brazdžionio, P. Orintaitės, A. Vaičiulaičio), vertimų (P. Claudelio, S. Georgeʼs, O. Milašiaus, R. M. Rilkeʼs). Granito idėjas tęsė nuo 1931 J. Keliuočio pradėtas leisti krikščioniškosios kultūros žurnalas Naujoji Romuva.

389

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką