Grauslia, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviai. Butigeidžio rinktinės Dariaus tėvūnijos Pilies būrio partizanai – 4 broliai ir vieno jų žmona.

Kilę iš Girdvainių (Rietavo vlsč.). Pranciškus (Pranas; slapyvardis Pavasaris; g. 1912 08 27) 1952 01 26 žuvo Žadvainių miške (Rietavo rj.) kautynėse su saugumo kariuomenės 4‑ojo vidaus apsaugos būrio kareiviais ir Rietavo bei Kretingos rajonų skyrių stribais, kartu žuvo partizanų grupės vadas Antanas Kontrimas‑Parama (g. 1909), bendražygiai Antanas Gedmintas‑Lakštutis (g. 1931), Ona Juškienė (Kalniūtė; slapyvardis Onutė, g. 1923 01 18) ir Juozas Oželis‑Dagilis (g. 1923 06 01). Palaikai buvo išniekinti ir užkasti Rietavo Oginskių dvaro teritorijoje, 2010 rasti ir 2012 palaidoti Rietavo kapinėse (partizanų kapavietėje). Karys savanoris (2012, po mirties).

Danielius (slapyvardis Džiugas; g. 1916 05 08), su žmona M. Grausliene dirbdamas Rietavo vaikų prieglaudoje, kelis kartus buvo suimtas ir tardomas reikalaujant išduoti brolį partizaną ir giminaičius. Partizanu tapo 1948. Žuvo 1950 03 01 Lėgų miško (netoli Rindžių kaimo, Rietavo vlsč.) bunkeryje kautynėse su Valstybės saugumo ministerijos Klaipėdos srities valdybos karine grupe. Palaikai buvo išniekinti Rietave, vėliau išvežti į Vatušių kaimą ir niekinti saugumo Rietavo rajono skyriaus tardymo pastato kieme; manoma, kad šio kaimo teritorijoje ir užkasti. Karys savanoris (1998, po mirties).

Danieliaus žmona Marijona Grauslienė (Jurgaitaitė; g. 1921 01 03 Žadvainiuose, Rietavo vlsč.,) kartu su vyru tapo partizane, su juo 1950 03 01 žuvo. Karė savanorė (1998, po mirties). Kautynėse bunkeryje kartu 1950 03 01 žuvo broliai Adomas (slapyvardis Švyturys; g. 1924 10 16, partizanas nuo 1946, Karys savanoris, 2012, po mirties) ir Leonas (slapyvardis Jaunutis; g. 1928 04 14, partizanu tapo 1946, Karys savanoris, 2012, po mirties). Marijonos, Adomo ir Leono, t. p. kartu žuvusių Kazio Genio‑Ugnies (g. 1909) ir Antano Vytės‑Ąžuolo (g. 1923) palaikai buvo išniekinti ten pat, kur jos vyro ir Danieliaus palaikai.

Netoli Danieliaus, Marijonos, Adomo ir Leono Grauslių bei jų bendražygių žuvimo vietos 1999 Rindžių kaime pastatytas kryžius su atminimo plokšte, 2012 Žadvainių miške – tipinis atminimo ženklas (autorius R. Navickas).

2737

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką