gravimètrinė anãlizė, gravimètrija, kiekybinės analizės metodai, pagrįsti medžiagos masės matavimu. Būna tiesioginė ir netiesioginė. Tiesioginės gravimetrinės analizės atveju nustatomoji medžiaga išskiriama iš tirpalo elemento arba blogai tirpaus junginio pavidalu; reagentais (nusodikliais) išskirta medžiaga filtruojama, dekantuojama, centrifuguojama, plaunama ir paverčiama patvariu junginiu, kurį galima džiovinti arba kaitinti. Nustatant lakias medžiagas jos išlėkdinamos, sugeriamos specialiu sorbentu ir išmatuojamas jo masės padidėjimas, pvz., nustatant anglį organiniuose junginiuose analizuojamoji medžiaga sudeginama, susidariusios anglies dioksido CO2 dujos sugeriamos šarmo tirpalu. Netiesioginės gravimetrinės analizės atveju nustatomas analizuojamosios medžiagos masės pokytis paveikus ją reagentu arba kaitinant mėginį (termogravimetrija). Pvz., nustatant CO2 kiekį karbonatuose mėginys veikiamas rūgštimi, iš jo masės (prieš ir po reakcijos) skirtumo apskaičiuojamas CO2 kiekis. Analogiškai nustatomas higroskopinis vanduo medžiagose jas kaitinant 105 °C temperatūroje. Jei analitei išskirti iš tirpalų naudojama elektros srovė, gravimetrinė analizė vadinama elektrogravimetrija. Analitė ant darbinio elektrodo nusodinama metalo (ant katodo) ar oksido (ant anodo) pavidalu; šį elektrodą tiksliai pasvėrus prieš elektrolizę ir po jos nustatoma analitės masė. Gali būti elektrolizuojama esant pastoviems dydžiams: įtampai tarp elektrodų, srovės stipriui arba darbinio elektrodo potencialui. Kai tirpale yra kitų, galinčių nusėsti ant elektrodų medžiagų, elektrolizuojama esant pastoviam darbinio elektrodo potencialui, atitinkančiam analitės nusodinimo potencialą, kuris turi būti arba teigiamesnis, arba neigiamesnis negu kitų mišinio komponentų. Gravimetrinė analizė taikoma neorganinėms ir organinėms medžiagoms, heterogeninių sistemų atskiroms fazėms nustatyti, termiškai nepatvariems junginiams, elektrolitams, metalams, lydiniams tirti. Gravimetrinė analizė yra labai tiksli (santykinė paklaida 0,01–0,1 %), todėl dažnai taikoma arbitražinei analizei (sprendžiant produkcijos gamintojo ir vartotojo ginčą).

2673

2509

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką