Gražùtės mškas yra Zarasų rj. savivaldybės teritorijoje, 5 km į pietvakarius nuo Zarasų. Plotas 4700 ha, mišku apaugę 4200 hektarų. Valstybinės reikšmės miško 57 %; priklauso Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio Gražutės girininkijai. Pietvakariuose siekia Antalieptės tvenkinį, Šventąją, Ūparto ir Samavo ežerus. Miške yra 29 ežerai; didesni: Ažukalnis, Baltys, Babrinėlis, Babrinis, Gražutės, Ilžikis, Kuojinis, Šiurpelis, Šiurpys, Tetervinis, Zalvas. Paviršius kalvotas. Yra nedidelių aukštapelkių. Augavietės nederlingos ir derlingos normalaus drėgnumo mineralinių dirvožemių, vietomis aukštutinio ir tarpinio tipo pelkinės. 38 % miško yra ūkinio, 32 % apsauginio, 30 % ekosistemų apsaugos ir rekreacinio. Kultūrinės kilmės medynų apie 12 %. Pušynų yra 81 %, beržynų 12 %, eglynų 7 %. Jaunuolynai sudaro 11 %, pusamžiai medynai 43 %, bręstantys 18 %, brandūs 28 %.

Gražutės miškas

Gražutės miškas

Medynų vidutinis amžius 77 m., bonitetas II, 2, skalsumas 0,78, tūris 275 m3/ha. Gražutės miškas priklauso Gražutės regioniniam parkui. Apie 173 ha medynų priskirta genetiniams draustiniams. Medžiojamųjų gyvūnų nedaug. Yra retųjų saugomų paukščių: gervių, tetervinų, žuvininkų, erelių rėksnių. 77 ir 131 kvartaluose yra pilkapių, 67 ir 104 – I pasauliniame kare žuvusių karių kapinės.

Per II pasaulinį karą miške veikė sovietinių partizanų Kęstučio būrys. Sovietų okupacijos metais miške retkarčiais apsistodavo Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinės būrys (vadas M. Medinis, slapyvardis Pypkė).

2355

228

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką