Grigãlius IX (Gregorius IX), tikr. Ugolino de Segni apie 1170Anagni 1241 08 22Roma, popiežius (1227). Grafas. Popiežiaus Inocento III sūnėnas. Kanonų teisės daktaras. Paryžiaus ir Bolonijos universitetuose studijavo teologiją ir teisę. Dirbo Romos kurijoje. Nuo 1198 diakonas, kardinolas. Nuo 1206 Ostijos vyskupas. Vykdė svarbias diplomatines misijas, buvo popiežiaus legatas Italijoje ir Vokietijoje. Siekė Bažnyčios viršenybės prieš pasaulietinę valdžią, todėl susilaukė imperatoriaus Frydricho II (buvo pajungęs Pietų Italiją ir siekė užimti popiežiaus žemes Sicilijoje) pasipriešinimo. 1227 ir 1228 ekskomunikavo Frydrichą II, 1230 ekskomuniką anuliavo, 1239 dar kartą ekskomunikavo; kovojo su juo iki gyvenimo pabaigos. Gynė Katalikų Bažnyčios mokymo grynumą, 1232 įsteigė inkvizicijos tribunolus. Pritarė naujų vienuolijų – dominikonų, ypač pranciškonų (mažesniųjų brolių) – veiklai. Skatino misijų veiklą Suomijoje, Rumunijoje, Baltijos šalyse. 1230–36 išleido 15 bulių, skelbiančių kryžiaus žygius prieš baltus. 1234 pripažino Vokiečių ordinui teisę valdyti Kulmą ir visas užkariaujamas prūsų ir lietuvių žemes.

Grigalius IX (raižinys iš knygos Le vite de pontefici di Antonio Ciccarelli 1588, Roma)

Kanonizavo Pranciškų Asyžietį, Antaną Paduvietį, Dominyką, Elžbietą Vengrę. Išleido vieną pirmųjų oficialių dekretalijų rinkinių (Popiežiaus Grigaliaus IX sudarytos dekretalijos / Decretalium Domini Gregorii Papae IX Compilatio 1234).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką