Grigãlius XIII (Gregorius XIII), tikr. Ugo Boncompagni 1502 01 01Bolonija 1585 04 10Roma, popiežius (1572). Kanonų teisės daktaras.

Biografijos faktai

Studijavo teisę Bolonijos universitete, 1531–39 šio universiteto profesorius. Tridento susirinkimo (1545–63) dalyvis. Viesto (Apulija) vyskupas (1558), kardinolas (1565). Legatas Ispanijoje. Vienas kontrreformacijos vadovų. Katalikų lygos Prancūzijoje, sukilimo prieš Anglijos karalienę Elžbietą I Airijoje įkvėpėjas (skatino Ispaniją prieš Angliją siųsti Nenugalimąją armadą).

Švietimo reformos

Švietimo srityje vykdė Tridento susirinkimo nuostatas – įvairiose šalyse įkūrė ir rėmė 23 jėzuitų seminarijas. 1570 įkūrė kolegiją Vilniuje, 1577 – Romoje graikų, 1579 anglų ir 1584 maronitų kolegijas; 1580 sujungė vengrų ir germanų kolegijas. Laikomas Romos kolegijos (vėliau – Grigaliaus universitetas) ir jėzuitų filosofijos, teologijos ir teisės mokyklos vienu steigėjų. 1579 10 30 bule patvirtino Vilniaus universiteto įkūrimą. 1582 reformavo Julijaus kalendorių, suderino jį su astronomijos duomenimis (Grigaliaus kalendorius). Rėmė jėzuitus, pritarė oratorionų ordino įkūrimui, reorganizavo bazilijonų ordiną.

Diplomatinė ir kita veikla

Įsteigė nuolatines nunciatūras. Pritarė misionieriškai veiklai Ispanijos ir Portugalijos kolonijose, rėmė jėzuitų misijas Indijoje, Japonijoje, Etiopijoje. Rūpinosi diplomatiniais ryšiais – legatą šiaurės šalims A. Posseviną 1577 siuntė į Švediją ir 1579 į Rusiją prikalbinti Švedijos karalių Joną III ir Rusijos carą Ivaną IV Rūstųjį atsiversti į katalikybę, 1581 – tarpininkauti tarp caro Ivano IV Rūsčiojo ir Ldk Stepono Batoro dėl taikos ir koalicijos prieš Osmanų imperiją sudarymo. Popiežiaus valstybėje rūpinosi žemės ūkiu ir manufaktūromis. Stengėsi atgauti Bažnyčios prarastus miestus. Patvirtino Corpus Iuris Canonici. 1572 įsteigė specialų medalį Baltramiejaus nakčiai pažymėti, hugenotų žudynėms atminti surengė šventines iškilmes Romoje.

Grigaliaus XIII antkapinis paminklas (skupltorius Camillo Rusconi 1658–1728, Šv. Petro bazilika Vatikane)

Grigalius XIII

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką