Orlov Grigorij (Grigorijus Orlòvas) 1734 10 17Liublino (Tverės gub.) 1783 04 24?, Rusijos karo ir valstybės veikėjas. A. Orlovo brolis. Grafas (1762). Tarnaudamas Sankt Peterburge artilerijos karininku apie 1760 tapo didžiojo kunigaikščio Petro (nuo 1761 imperatorius Petras III) žmonos Jekaterinos (būsimosios imperatorės Jekaterinos II) favoritu. Su kitais surengė 1762 rūmų perversmą – padėjo jai užimti sostą. Iš Jekaterinos II gavo grafo titulą, generolo laipsnį ir daug dvarų. 1763–75 artilerijos vyriausiasis viršininkas (generolas feldceichmeisteris). Turėjo įtakos Jekaterinos II vidaus ir užsienio politikai, dalyvavo rengiant reformas. Laisvosios ekonominės draugijos įsteigimo iniciatorius (1765) ir pirmasis prezidentas. 1771 Maskvoje slopino neramumus, kilusius dėl maro epidemijos. 1772 vadovavo Rusijos delegacijai per Focşani vykstančias nesėkmingas derybas su Turkija. Rėmė agresyvią Rusijos politiką prieš Abiejų Tautų Respubliką. Apie 1772 G. Orlovą nustūmė į šalį kiti iškilę Jekaterinos II favoritai, sužlugo ir jo vedybų su imperatore planai, bet ji tebelaikė G. Orlovą artimu draugu. 1775 G. Orlovas išvyko į užsienį, 1777 vedė. Po žmonos mirties (1782) sunkiai susirgo ir netrukus mirė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką