gruntótyra, inžinerinės geologijos šaka. Tiria įvairios kilmės ir amžiaus grunto sudėtį, struktūrą, tekstūrą, fizikines mechanines savybes, gruntų susidarymo dėsningumus, erdvinį kintamumą. Teorinis gruntotyros uždavinys – ištirti grunto sudėties ir fizikinių mechaninių savybių formavimąsi per litogenezės procesą.

Praktiniai uždaviniai – išskirti grunto tipus ir rūšis pagal fizikinių mechaninių savybių panašumą, kiekybiškai įvertinti grunto savybes ir nustatyti jų kaitą, prognozuoti galimus savybių pokyčius dėl žmogaus inžinerinės veiklos, įvertinti šių pokyčių pavojingumą, siūlyti grunto savybių gerinimo būdus. Šiems tikslams siekti naudojamas vizualus grunto aprašymas, jo klasifikacija, laboratoriniai grunto mėginių tyrimai, tyrimai lauko metodais, gautų rezultatų analizė matematiniais metodais. Gruntotyra remiasi mineralogija, petrografija, koloidų chemija, molekulinė fizika, hidraulika, hidrogeologija, dirvotyra, įšalotyra. Skiriama genetinė ir regioninė gruntotyra. Genetinė gruntotyra tiria skirtingų gruntų genetinių tipų ir facijų kompleksų sudėtį bei fizikines mechanines savybes, jų formavimosi raidą. Regioninė gruntotyra tiria gruntų sudėties ir fizikinių mechaninių savybių ypatumus atskiruose regionuose.

grunto stipruminių savybių nustatymo prietaisai

Lietuvoje

Lietuvoje tarpukariu duomenys apie gruntų savybes buvo skelbiami Vytauto Didžiojo universiteto išleistuose vadovėliuose (J. Šimoliūnas Statyba 2 t. 1939). Po II pasaulinio karo Lietuvos gruntų savybės buvo tiriamos Kauno politechnikos instituto (dabartinis Kauno technologijos universitetas) Inžinerinės geologijos katedroje (J. Šimkus, B. Sidauga, A. Alikonis). Nuo 1963 gruntai daugiausia tiriami Vilniaus universiteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje (R. B. Mikšys, K. J. Dundulis, Saulius Gadeikis, Sonata Gadeikytė, Vytautas Račkauskas). Tyrimai dar atliekami Vilniaus Gedimino technikos universiteto Geotechnikos katedroje (V. Strazdas, Vytautas Ignatavičius, Jonas Amšiejus, Liudas Furmonavičius), Lietuvos geologijos tarnyboje (V. Marcinkevičius, Salomėja Bucevičiūtė).

998

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką