Michelini Guido (Gvidas Mikelnis) 1951 07 02Parma 2020 11 25Parma (palaidotas Vilniuje), italų kalbininkas. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2007), Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (2009). Habil. dr. (hum. m.; filol. m. dr. 1988).

Išsilavinimas ir veikla

1970–74 Bolonijos universitete studijavo klasikinę filologiją, 1975–76 Vilniaus universite – baltų kalbotyrą. 1978–87 dėstė Milano katalikų universitete, 1987–94 – Potenzos universitete; profesorius (1986). Nuo 1994 dirbo Parmos universitete, nuo 1995 dėstė ir baltų filologiją. 1979 Vilniaus universitete, 1993 ir 1995 Vytauto Didžiojo universite skaitė indoeuropiečių ir bendrosios kalbotyros paskaitų kursus. Vilniaus universitete 1981 apgynė mokslų kandidato disertaciją Teksto lingvistika ir indoeuropiečių prokalbė: pasyvas (La linguistica testuale e l’indoeuropeo: il passivo), 1988 – daktaro disertaciją Laiko, veikslo ir nuosakos kategorijos ir jų funkcionavimas baltų kalbose; šiomis temomis paskelbė straipsnių.

Guido Michelini

Guido Michelini

Veikalai

Parašė veikalą Stratifikacinė kalbotyra ir veiksmažodžio morfologija, taikoma baltų kalboms (Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo con applicazione alle lingue baltiche 1988). Tyrė senosios lietuvių kalbos paminklus. Veikaluose Vertimai iš lotynų kalbos 1600 m. lietuviškoje knygoje (Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600 1991), Simono Vaišnoro 1600 metų „Żemczuga Theologischka“ ir jos šaltiniai (1997) pateikiama S. Vaišnoro knygos Żemczugos Theologischkos kritinis leidimas su originalų tekstais. Atskira knyga paskelbė ir S. Vaišnorui priskiriamo vertimo Apie popieszischkaie missche tyrimą Hunijaus traktato XVI skyriaus versija senąja lietuvių kalba (La versione in lituano antico del XVI capitolo dell’ Articulus di Hunnius 1991).

Dar išleido veikalus Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai (2000), Parmos tarmė. Kalbos sistema (Il dialetto di Parma. Il sistema linguistico 2017), Bendroji kalbotyra (Linguistca generale 1919). Nagrinėjo ir prūsų kalbos problemas. Baltistikos problemos dažnai nagrinėjamos ir G. Michelini darbuose, skirtuose bendriesiems indoeuropiečių klausimams.

Į italų kalbą išvertė lietuvių grožinės literatūros kūrinių: A. Baranausko Anykščių šilelį (La selva di Anykščiai 1990), Sibiro lietuvių dainas (Canti lituani dalla Siberia 1991). Italų ir lietuvių spaudoje paskelbė straipsnių Lietuvos istorijos, lietuvių ir italų ryšių klausimais.

Dar parašė autobiografinę knygą Nuo Parmos vienuolyno iki Dubysos (2012).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (2002).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką