Apollinaire Guillaume (Gijomas Apolinèras), tikr. Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky 1880 08 26Roma 1918 11 09Paryžius, prancūzų poetas. Italo aristokrato ir lenkės bajoraitės nesantuokinis sūnus. 1861–66 jo motina su tėvais gyveno Vilniuje. 1901–02 dirbo guverneriu Vokietijoje; čia sukūrė ciklą Reiniškieji eilėraščiai (Rhénanes), kuriame ryšku vokiečių romantinės poezijos įtaka. 1903 su A. Jarry, A. Salmonu ir M. Jacobu Paryžiuje leido žurnalą Festin d’Esope. Išleido straipsnių rinkinį Tapytojai kubistai (Les Peintres cubistes 1913). Kaip savanoris dalyvavo I pasauliniame kare, 1916 buvo sunkiai sužeistas.

Išleido eilėraščių rinkinius Bestiarijus (Le Bestiaire 1911), Alkoholiai (Alcools 1913), Kaligramos (Calligrammes 1918). Propagavo modernizmo estetiką (esė Naujoji dvasia ir poetai / L’Esprit nouveau et les poètes 1918). Poezijos svarbiausios temos – žmogaus būties, gyvenimo prieštaringumo apmąstymai istorijos ir laiko kontekste, dramatiški vienatvės, kančios, nerimo, meilės išgyvenimai. Mėgino suartinti poeziją ir tapybą (poezijoje gausu didmiesčio vaizdų, būdingų dailininkų kubistų kūrybai), realistines detales siejo su pasąmonės vaizdiniais. Eilėraščiai grindžiami laisvomis asociacijomis; jiems būdinga staigi vietos ir laiko kaita, prozinė struktūra, nėra skyrybos ženklų. Ypač novatoriškos poemos Zona, Nelaimingojo įsimylėjėlio daina (La Chanson du mal-aimé) ir poezijos rinkinys Kaligramos, kuriame išspausdinta pokalbio formos eilėraščių, sudėliotų iš dialogų ir atsitiktinių vaizdų nuotrupų, ir vizualinių eilėraščių (pvz., eilutės sudaro konkrečių objektų – butelio, trykštančio fontano pavidalą). Dramoje Teiresijo krūtys (Les Mamelles de Tirésias 1917) naudojamas realistinių vaizdų ir vizijų montažas; jos pratarmėje pirmąsyk pavartotas siurrealizmo terminas.

Guillaume Apollinaire

Po mirties išleista romanas Sėdinti moteris (La Femme assise 1920), eilėraščių rinkiniai Mano meilės šešėlis (Ombre de mon amour 1947), Melancholiškas sargybinis (Le Guetteur mélancholique 1947), Eilėraščiai Lu (Poèmes à Lou 1955), Nespausdinti eilėraščiai (Poèmes inédits 1956) ir kita. Eilėraščių vertimų į lietuvių kalbą paskelbta knygoje XX a. Vakarų poetai (1969) ir kitur.

510

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką