Gubas, kaimas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje, Gerviškių seniūnijoje, 12 km į vakarus nuo Šalčininkų, Rūdninkų girios pietrytiniame pakraštyje. 4 gyventojai (2011).

Per II pasaulinį karą Gumbo gyventojus nacių administracija įtarinėjo remiant Rūdninkų girioje veikiančius sovietų partizanus. Šie, gavę iš SSRS ginklų ir sprogmenų, 1944 pavasarį plėtė diversijas geležinkeliuose. Keršydamas už sovietų partizanų diversijas Vilniaus–Lydos geležinkelio ruože, nacių pasiųstas baudžiamasis dalinys 1944 04 09 kaimą sudegino ir nužudė dalį gyventojų. Baudėjai į Gumbą atvyko šarvuočiais (juos atsigabeno geležinkeliu iki Kidarų kaimo), apsupo Beiteranco dvarą; jo kluone ir ūkininko R. Godlievskio daržinėje sušaudė apie 50 dvaro darbininkų ir karo pabėgėlių iš Baltarusijos, trobesius su nužudytųjų palaikais sudegino. Kaimo gyventojų gyvuliai buvo nuvaryti prie geležinkelio ir išvežti. Sudeginto kaimo vietoje 1984 pastatytas paminklinis akmuo.

1905 buvo 12, 1959 – 13, 1970 – 17, 1979 – 12, 1989 – 8, 2001 – 12 gyventojų.

2574

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką