Kossinna Gustaf (Gustafas Kosinà) 1858 09 28Tilžė 1931 12 20Berlynas, vokiečių archeologas.

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo klasikinę ir germanų filologiją Göttingeno, Leipcigo, Berlyno ir Strasbūro universituose (nuo 1875). Studijuodamas indoeuropeistiką susidomėjo archeologija. Daug bendravo su archeologu O. Tischleriu. Nuo 1892 gyveno Berlyne, 1902–27 dėstė Berlyno universitete; profesorius (1902).

1909 įkūrė Vokietijos archeologų draugiją ir jos žurnalą Mannus. Tyrė germanų kilmę.

Veikalai

Veikaluose rėmėsi ir Prūsijos archeologine medžiaga, bet dažnai tendencingai. Svarbiausi veikalai: Vokietijos priešistorė, esminis tautinis mokslas (Die deutsche Vorgeschichte, eine hervorragend nationale Wissenschaft 1910), Germanų kilmė: Apie gyvenviečių archeologinį metodą (Die Herkunft der Germanen: Zur Methode der Siedlungsarchäologie 1911), Germanų kilmė ir paplitimas priešistoriniais ir ankstyvaisiais istoriniais laikais (Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 1926 31936), Indoeuropiečiai (Die Indogermanen 1932).

377

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką