Gustavas Albertas Šmidtas

Šmdtas Gustavas Albertas 1884 02 01Vilkaviškis po 1935, Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1931). 1905 pašauktas į Rusijos imperijos kariuomenę, 1906 baigė Artilerijos mokomąjį dalinį. Dalyvavo I pasauliniame kare. Grįžęs į Lietuvą 1919 mobilizuotas į jos kariuomenę, paskirtas į Antrąjį pėstininkų pulką. 1919–20 dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Sovietų Rusijos ir Lenkijos kariniais daliniais. 1919 perkeltas į Antrojo pėstininkų pulko štabą mokomosios komandos viršininku, vėliau – į Pirmąjį artilerijos pulką, 1920–23 pulko Šeštosios baterijos vadas. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1923 dalyvavo kovose su Lenkijos kariniais junginiais ties neutralia zona. 1923–24 ir 1926–28 ėjo Trečiojo artilerijos pulko vado pareigas, 1928–31 pulko ūkio dalies viršininkas, 1931–35 ypatingųjų reikalų karininkas prie Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko. 1935 paleistas į atsargą.

Gustavas Albertas Šmidtas

Vyčio Kryžiaus 4 ir 5 (abu 1920), Gedimino 4 (1928) laipsnio ordinai.

L: Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 t. 7 Vilnius 2007.

1947

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką