Gvatemãlos švietmas

19 amžiuje pradėtos steigti valstybinės mokyklos. 1945 priimtas įstatymas dėl privalomojo ir nemokamo pradinio mokslo 7–13 metų vaikams. Švietimą tvarko Švietimo ministerija. Ikimokyklines įstaigas lanko 3–6 metų vaikai. 2002 buvo 9607 ikimokyklinės įstaigos (308 240 vaikų, 11 913 pedagogų). Šešiametė pradinė mokykla apima dvi (po 3 metus) pakopas. Vidurinis mokslas susideda iš trimetės pagrindinės mokyklos (13–16 metų mokiniams) ir dvimetės aukštesnės vidurinės mokyklos (16–18 metų mokiniams) pakopos. Baigus pagrindinę mokyklą (2 metai) galima mokytis trimetėje technikos vidurinėje mokykloje (15–19 metų mokiniams). Baigusieji aukštesnę vidurinės mokyklos pakopą gauna bakalauro diplomą ir į aukštąją mokyklą priimami be stojamųjų egzaminų. 2002 buvo 17 900 pradinių mokyklų (1 825 090 mokinių, 47 810 mokytojų; lankė apie 74 % mokyklinio amžiaus vaikų), 3118 vidurinių mokyklų (305 820; 20 540; 35 %), 1460 technikos vidurinių mokyklų (146 290; 13 105). Yra vienas valstybinis universitetas – Šv. Karolio Boromiejaus (įkurtas 1676), 4 privatūs universitetai – R. Landvaro (įkurtas 1961), Del Vallės (įkurtas 1966), M. Gálvezo (įkurtas 1966), F. Marroquíno (įkurtas 1971, visi Gvatemalos mieste) ir kitos aukštosios mokyklos. Svarbiausios mokslo įstaigos: Gvatemalos (įkurta 1930), Geografijos ir istorijos (įkurta 1923), Medicinos, fizikos ir gamtos mokslų (įkurta 1945) akademijos, Antropologijos ir istorijos (įkurtas 1946), Nacionalinis indėnų kultūros tyrimų (įkurtas 1945), Nacionalinis geografijos (įkurtas 1963) institutai, Observatorija (įkurta 1952). Svarbiausios bibliotekos: Nacionalinė (įk. 1879), Nacionalinė Kongreso (įk. 1823), Nacionalinė spaudinių (įk. 1892), Šv. Karolio Boromiejaus centrinė (įkurta 1965; visos Gvatemalos mieste). Veikia Nacionalinis archeologijos ir etnografijos (įkurtas 1879), Nacionalinis istorijos ir taikomosios dailės (įkurtas 1935) muziejai, zoologijos sodas (įkurtas 1942).

Gvatemalos kultūra

2271

Gvatemala

Gvatemalos gamta

Gvatemalos gyventojai

Gvatemalos konstitucinė santvarka

Gvatemalos partijos ir profsąjungos

Gvatemalos ginkluotosios pajėgos

Gvatemalos ūkis

Gvatemalos istorija

Gvatemalos literatūra

Gvatemalos architektūra

Gvatemalos dailė

Gvatemalos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką