Gvinjos švietmas

1962 privačios katalikiškos mokyklos (jos sudarė apie pusę visų Gvatemalos mokyklų) suvalstybintos. Švietimo sistemą tvarko Ikimokyklinio ir pilietinio ugdymo ministerija (priklauso ikimokyklinės įstaigos, pradinės, vidurinės ir profesinės vidurinės mokyklos) bei Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija (priklauso aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų institutai ir mokslo centrai). Ikimokyklines įstaigas lanko 3–6 metų vaikai. 2002 buvo 202 ikimokyklinės įstaigos (30 860 vaikų; 600 pedagogų). Mokslas privalomas ir nemokamas 7–13 metų vaikams. Pradinė mokykla šešiametė. Septynmetis vidurinis mokslas apima žemesniąją (keturmetis koležas, kuriame mokosi 13–17 metų mokiniai) ir aukštesniąją (trimetis licėjus; 17–20 metų jaunuoliai) pakopas. Baigus žemesniąją vidurinės mokyklos pakopą galima mokytis trimetėje profesinėje vidurinėje mokykloje. Baigusieji licėjų gauna bakalauro diplomą ir į aukštąją mokyklą priimami be stojamųjų egzaminų. 2002 buvo 3723 pradinės mokyklos (790 500 mokinių, 17 340 mokytojų; lankė 49,1 % mokyklinio amžiaus vaikų), 358 vidurinės mokyklos (165 930; 5360; 11,9 %), profesines mokyklas lankė 1878 mokiniai, dėstė 307 dėstytojai. Yra 3 universitetai – Konakrio (įkurtas 1962 kaip Politechnikos institutas, nuo 1989 universitetas), Kankano (įkurtas 1963), Kofi Annano (įkurtas 1999) ir kitos aukštojo mokslo įstaigos – Menų ir amatų mokykla (įkurta 1962), Prekybos ir administravimo (įkurtas 1964), Nacionalinis sveikatos (įkurtas 1966, visi Konakryje), Edukologijos (įkurtas 1966 Manéyoje), Agronomijos ir veterinarijos (įkurtas 1978 Faranoje) institutai. Veikia Taikomosios biologijos ir mokslinių tyrinėjimų institutas (įkurtas 1965 Kindijoje), Augalininkystės, Gyvulininkystės moksliniai institutai, Nacionalinis tyrinėjimų ir dokumentacijos institutas. Yra Nacionalinė (įkurta 1960 Konakryje), universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų bibliotekos, Nacionalinis muziejus (įkurtas 1960).

Gvinėjos kultūra

2271

Gvinėja

Gvinėjos gamta

Gvinėjos gyventojai

Gvinėjos konstitucinė santvarka

Gvinėjos partijos ir profsąjungos

Gvinėjos ginkluotosios pajėgos

Gvinėjos ūkis

Gvinėjos istorija

Gvinėjos literatūra

Gvinėjos architektūra

Gvinėjos dailė

Gvinėjos muzika

Gvinėjos choreografija ir teatras

Gvinėjos žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką