gyvnų globà, žmogaus veikla, kuria siekiama pradėti globoti gyvūnus ir užtikrinti šios veiklos tęstinumą. Įvairių gyvūnų globos organizacijų tikslas – ginti naminius ir laukinius gyvūnus nuo žiauraus elgesio, ieškoti būdų ir priemonių gyvūnų gerovei užtikrinti; pasitelkiant naminių ir laukinių gyvūnų priežiūros, globos, slaugos ir dresavimo metodus ir programas skatinti socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę, vietos bendruomenę.

Veikla

savanorė gyvūnų prieglaudoje

Gyvūnų globos organizacijos vykdo šią veiklą: gaudo valkataujančius gyvūnus, mažina beglobių gyvūnų populiaciją, juos surenka, ženklina, sterilizuoja, registruoja, teikia jiems pirmąją pagalbą, suranda naujus šeimininkus, globoja, prireikus atlieka eutanaziją; remdamosi pasauliniais ir Lietuvos Respublikos gyvūnų globos įstatymais bei kitais teisės aktais stebi įvairių objektų, kuriuose laikomi gyvūnai (cirkai, dresiravimo mokyklos, klubai, gyvulių fermos, skerdimo cechai, gyvūnų gabenimas, gyvūnų parodos, beglobių gyvūnų laikymo vietos), veiklą; organizuoja masinius renginius ir labdaringas akcijas, parodas, konkursus, seminarus, susitikimus ir kita; teikia socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugas didindamos asmenų motyvaciją, formuodamos socialinius įgūdžius, skatindamos aktyvumą ir užimtumą visuomenės gyvenime.

Gyvūnų globos organizacijos t. p skatina kūrybines iniciatyvas, žingeidumą, pasitikėjimą savo jėgomis, darbštumą, siekia ugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų darną su gamta; ugdo ir skatina humanišką elgesį, ekologinę kultūrą, pagarbą, meilę gamtai ir gyvūnams; teikia metodinę bei praktinę paramą gyvūnų globėjų asociacijos nariams bei visuomenei; vykdo neformalią švietėjišką veiklą; prisideda rengiant ir įgyvendinant neformalaus profesinio mokymo programas; steigia ir prižiūri gyvūnų globos namus; rengia TV ir radijo laidas, užsiima leidyba.

Organizacija „Veterinarai be sienų“

2005 05 Kanadoje savanoriai veterinarai įkūrė organizaciją Veterinarai be sienų (Veterinarians Without Borders / Vétérinaires Sans Frontières). Tikslas – gerinti žmonių sveikatą ir pragyvenimo šaltinius nepakankamai aptarnaujamose vietovėse gerinant gyvūnų sveikatą ir auginimos sąlygas.

Tam pasitelkiamas švietimas, veterinarijos paslaugų, įmonių plėtra ir prekybos skatinimas. Veterinarai be sienų glaudžiai bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, t. p. su vyriausybiniais ir privačiais partneriais Azijoje, Pietryčių Azijoje ir Afrikoje. Organizacija koordinuoja ir vykdo veterinarines gyvūnų gerovės ir visuomenės sveikatos programas silpnos ekonomikos bendruomenėse, koordinuoja savanorių veterinarijos gydytojų ir veterinarijos slaugytojų, kurie dirbs šiose programose, veiklą, tiekia labai reikalingus vaistus ir chirurginę įrangą. Veterinarai be sienų t. p. stengiasi palengvinti pastatų ir svarbios infrastruktūros, pvz., veislynų, skirtų gydytiems gyvūnams hospitalizuoti, finansavimą ir prisideda prie platesnių programų, skirtų gyvūnų gerovės ir bendruomenės sveikatos problemoms spręsti, kūrimo.

organizacijos Veterinarai be sienų logotipas

Organizacija „Veterinarians International“

2005 Kanadoje įkurta organizacija Veterinarians International. Dirbama daugiau kaip 10 pasaulio šalių. Projektus remia pavieniai rėmėjai, fondai, Kanados vyriausybė ir įvairios korporacijos.

Veterinarians International siekia gerinti gyvūnų ir kartu žmonių sveikatą, ieško būdų, kaip suvienyti pasaulinius partnerius siekiant bendro tikslo – išspręsti kai kurias aktualiausias žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikatos problemas. Organizacijos nariai gydo laukinius ir naminius gyvūnus, skatina humanišką švietimą ir siekia sumažinti gyvūnų ligų plitimą ir jų kančias visame pasaulyje. Organizacijai priklauso daug kvalifikuotų patarėjų, turinčių patirties laukinės gamtos (ypač dramblių) sveikatos ir tarptautinių bendradarbiavimo projektų srityse. Stengiamasi gilinti veterinarijos gydytojų žinias ir padėti jiems atlikti prevencinę priežiūrą, pvz., skiepyti ir sterilizuoti; gerinti gyvulių sveikatą; pagerinti nelaisvėje laikomų Azijos dramblių gerovę ir gyvenimo sąlygas. Organizacija yra įkūrusi klinikas Tailande (mobiliosios dramblių klinikos), Čilėje (prevencinės veterinarinės priežiūros klinika) ir Gvatemaloje (klinikoje siekiama stabdyti pasiutligės plitimą ir mokoma atsakingos naminių gyvūnų priežiūros). Programos Čilėje ir Gvatemaloje vykdomos bendradarbiaujant su Pasauliniu gyvūnų ir žmonių aljansu (angl. Global Alliance for Animals and People, GAAP).

organizacijos Veterinarians International logotipas

2015 organizacija pagal GAAP programą aprūpino 29 atvykusius veterinarijos gydytojus ir slaugytojus iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, kurie paskiepijo daugiau kaip 600 šunų ir kačių, o 200 sterilizavo. Organizacija planuoja išplėsti savo veiklą vykdydama dramblių jauniklių tyrimų projektą Tailande, t. p. įtraukdama iniciatyvas, susijusias su gyvulių sveikata ir maisto sauga.

Gyvūnų globa Lietuvoje

Kasmet į prieglaudas patenka apie 15 tūkst. beglobių gyvūnų – šunų ir kačių. Mažinti beglobių gyvūnų skaičių, vykdyti gyvūnų beglobystės ir nepriežiūros prevenciją – vienas svarbiausių augintinių ženklinimo poodinėmis mikroschemomis ir jų registravimo Gyvūnų augintinių registre tikslų. 1999 05 13 įkurta Gyvūnų globėjų asociacija. Nuo 2008 ši asociacija bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 2022 Gyvūnų globėjų sąraše buvo apie 80 gyvūnų globos įstaigų ir organizacijų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką