Haffkrug (Hãfkrugas), kaimas Vokietijoje, Šlėzvigo-Holšteino žemėje, prie Baltijos jūros, 30 km į šiaurę nuo Liubeko. 1824 gyventojai (2011). Kurortas (nuo 1813). 1388 pirmąkart paminėtas istorijos šaltiniuose.

Lietuviai

1945 Haffkruge įkurta daugiatautė karo pabėgėlių stovykla. 1945 07 čia nuolat gyveno apie 700 lietuvių. Jiems vadovavo komitetas (pirmininkas F. Neveravičius). Stovyklos kapelionas buvo kunigas F. Kireilis. Veikė lietuvių pradžios mokykla, anglų kalbos kursai, sporto klubas. Lietuvių choras (vadovas V. K. Banaitis) išsiplėtė į dainų ir teatro ansamblį Tėvynės garsai, kuris turėjo tautinių šokių grupę (vadovė J. Kviecinskaitė, vėliau G. Dumčiūtė-Breichmanienė), dramos būrelį (vadovai K. Gandrimas, V. Dargis). Spaudos darbuotojų sambūris Baltija leido pirmąjį Vokietijoje lietuvių literatūros žurnalą Gintaras, išleido 8 knygeles ir almanachą Baltija. 1945–46 čia leistas laikraštis Kelyje tėvynėn (redaktorius J. Cicėnas; vėliau leistas Itzehoe stovykloje), išėjo keli humoristinio leidinio Menkės balsas numeriai. 1946 pradžioje stovykloje gyveno apie 350 lietuvių. 1946 04 stovykla perkelta į Neustadtą (netoli Haffkrugo, Šlėzvigo-Holšteino žemė).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką