Hačio švietmas

Švietimo sistemos raida

Pirmosios mokyklos pradėtos steigti 17 amžiuje, prancūzų kolonizacijos pradžioje. Kolonijiniu laikotarpiu paplito prancūziškas švietimo sistemos modelis, aukštasis mokslas buvo įgyjamas užsienyje. Daugelis (95 %) vietos gyventojų buvo neraštingi. 1804 paskelbus nepriklausomybę pradėta kurti švietimo sistemą. 1816 priimtas nemokamo pradinio mokslo įstatymas. Iki 1820 buvo įsteigta 19 pradinių mokyklų, 3 licėjai. 1844 įsteigta Ugdymo ministerija. 1874 priimtas privalomo ir nemokamo pradinio mokslo įstatymas praktiškai neįgyvendintas (1904 mokyklas lankė 3 % mokyklinio amžiaus vaikų). Nuo 1989 švietimą tvarko Nacionalinė švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija. Dėstoma prancūzų ir kreolų (nuo 1978) kalbomis. Dauguma (90 %) mokyklų privačios arba katalikiškos.

Bendrasis ugdymas

Pradinė šešiametė mokykla (6–12 metų vaikams) apima parengiamąją, pagrindinę ir tarpinę pakopas. Nuo 1978 vaikai parengiamąją klasę gali lankyti vaikų darželiuose. 1994 pradines mokyklas lankė 642 000 mokinių (40 % mokyklinio amžiaus vaikų), dėstė 14 000 mokytojų. Septynmetį vidurinį mokslą sudaro žemesnioji (3 metai) ir aukštesnioji (4 metai) pakopos. Baigus žemesniąją vidurinės mokyklos pakopą galima mokytis profesinėje vidurinėje mokykloje. Baigusieji vidurinę mokyklą gauna bakalauro diplomą ir į aukštąją mokyklą priimami be stojamųjų egzaminų. 1994 buvo 248 vidurinės mokyklos, iš jų 205 privačios; 100 000 mokinių, 4400 mokytojų.

Haičio mokinės (Port o Prensas)

Aukštosios mokyklos

Veikia 2 valstybiniai, 6 privatūs universitetai ir kitos aukštosios mokyklos. Svarbiausios aukštosios mokyklos: Haičio valstybinis (įkurtas 1920), Lumière’o (įkurtas 1992, abu Port o Prense), Karaliaus H. Christophe’o (įkurtas 1988 Cap-Haïtiene), Quisqueya (įkurtas 1988), Karibų (įkurtas 1988), Katalikiškasis Dievo Motinos (įkurtas 1995, visi Port o Prense), Haičio šiaurės krikščionių (įkurtas 1994 Limbé) universitetai, Les Cayes’aus (įkurta 1894), Gonâves’o (įkurta 1922) teisės mokyklos, Politechnikos institutas (įkurtas 1943 Port o Prense), Nacionalinė muzikos konservatorija.

Mokslo centrai

Svarbiausi mokslo centrai: Istorijos, geografijos ir geologijos draugija (įkurta 1923), Haičio etnologijos institutas (įkurtas 1941), Nacionalinė mokslinių tyrinėjimų taryba (įkurta 1963, visi Port o Prense).

Svarbiausios bibliotekos ir muziejai

Haičio nacionalinio panteono muziejaus (Musée du Panthéon National Haïtien, MUPAHAN) ekcpozicija

Port o Prense yra Nacionalinė biblioteka (įkurta 1940), Haičio nacionalinis (įkurta 1938), Haičio tautų (įkurtas 1949) muziejai, Menų centras (įkurtas 1944), Haičio nacionalinis panteono muziejus (įkurtas 1983).

Haičio kultūra

2271

Haitis

Haičio gamta

Haičio gyventojai

Haičio konstitucinė santvarka

Haičio partijos ir profsąjungos

Haičio ginkluotosios pajėgos

Haičio ūkis

Haičio istorija

Haičio literatūra

Haičio architektūra

Haičio dailė

Haičio žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką