Hallės lietuvių kalbos seminaras

Hallės lietuvių kalbos seminaras (Hãlės lietùvių kalbõs seminãras) veikė 1727–1740 Hallės universiteto Teologijos fakultete, šiam tapus pietizmo centru.

Įsteigtas karaliaus Frydricho Vilhelmo I potvarkiu. Buvo Prūsijos valstybinio švietimo plano dalis: čia būsimieji Mažosios Lietuvos pietistinės pakraipos lietuvių evangelikų parapijų kunigai ir mokytojai buvo mokomi lietuvių kalbos ir rašto kultūros; mokytojais (docentais) dirbo Karaliaučiaus universiteto auklėtiniai (J. Richteris, F. W. Haackas ir kiti). Seminaro dalyviams buvo skiriamas nemokamas maitinimas. Manoma, kad Hallės lietuvių kalbos seminarą kasmet lankė apie 12 narių. Apie lituanistinį mokymo turinį galima numanyti iš Hallės lietuvių kalbos seminare naudotų mokymo priemonių, išlikusių Francke’s fondo bibliotekoje. Tai 15 lietuvių knygų, išleistų 16–18 amžiuje (lietuvių kalbos gramatika, Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas, katekizmas, pamokslų knyga, psalmynas ir kita). Hallės lietuvių kalbos seminaro vadovas A. H. Francke skatino lietuvių knygų leidybą. Seminare parengta pirmoji Hallėje išleista lietuvių knyga – A. J. Freylinghauseno Davadnas Mokslas apie dūšios išganymą (1729 21735) ir F. W. Haacko pirmasis Prūsijoje spausdintas Lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių kalbų žodynas (Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm 1730) su trumpa lietuvių kalbos gramatika, pritaikyta seminaro pratyboms. F. W. Haackui išvykus lituanistinis darbas nutrūko.

Oficiali seminaro uždarymo priežastis – lėšų stygius ir tinkamų kandidatų trūkumas, veikiausiai – ir Karaliaučiaus universitete veikusio Lietuvių kalbos seminaro konkurencija.

L: V. Drotvinas Johannas Richteris ir Lietuvių kalbos seminaras Hallėje / Acta Linquistica Lithuanica t. XLIV Vilnius 2001; F. Specht Das Litauische Seminar an der Universität Halle / Archivum Philologicum t. 5 Kaunas 1935; G. Bense Die lithuanistische Tradition in Halle Halle 1992.

1378

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką