Malewska Hanna (Hana Malevskà) 1911 06 21Jordanowice (dabar Grodzisko Mazowieckio dalis, Mazovijos vaivadija) 1983 03 27Krokuva, lenkų rašytoja. 1933 baigė Liublino katalikiškąjį universitetą (istoriją). Nuo 1933 dirbo mokytoja Niepolomicese (Mažosios Lenkijos vaivadija), Krokuvoje, nuo 1935 – Varšuvoje. 1938 stažavosi Prancūzijoje. Per II pasaulinį karą gyveno Varšuvoje, dalyvavo pogrindinių organizacijų veikloje, Varšuvos sukilime. Po karo gyveno Krokuvoje. 1945–53 ir nuo 1956 bendradarbiavo katalikų leidinyje Tygodnik Powszechny, 1957–73 žurnale Znak, 1960–73 jo redaktorė. Katalikiškosios inteligentijos klubo viena steigėjų. Parašė istorinių romanų (Graikiškas pavasaris / Wiosna grecka 1933, Geležinė karūna / Żelazna korona 2 t. 1934–1936, Akmenys šauks / Kamienie wołać będą 1946, Prabėgančio pasaulio vaizdas / Przemija postać świata 2 t. 1954, Ponai Leščinskiai / Panowie Leszczyńscy 1961, Šeimyninis apokrifas / Apokryf rodzinny 1965, Labirintas / Labirynt 1970), apsakymų (rinkiniai Seras Thomas More’as nesutinka / Sir Tomasz More odmavia 1956, Pasakojimas apie septynis žinovus / Opowieść o siedmiu mędrcach 1959). Išleido publicistikos rinkinį Apie atsakingumą (O odpowiedzialności 1981).

760

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką