Cramer Hans (Hansas Krãmeris), visi vardai Hans Friedrich Eberhard Walter 1904 09 23Heilbronn 1945 04 15Grunow (Brandenburgas), nacių Vokietijos veikėjas, Kauno miesto komisaras. Gimė mokytojo šeimoje. Baigė vidurinę mokyklą ir įgijo spaustuvininko specialybę. 1922–23 sukarintų Laisvųjų korpusų (Freikorps) savanoris. 1928 tapo Nacionalsocialistų partijos ir SA nariu, apdovanotas auksiniu partijos ženkleliu. Iki 1935 buvo popieriaus fabriko komercijos direktoriumi. 1937 03 19 paskirtas Dachau burmistru. 1938 03–04 Nacionalsocialistų partijos propagandos vadovas Austrijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 1939 rudenį paskirtas Leslau (dabar Lenkijos miestas Włocławekas) burmistru; privertė miesto žydus nešioti Dovydo žvaigždę.

Hans Cramer

1941 07 06 paskirtas Kauno miesto komisaru. 1941 07 28 sugriežtino sankcijas žydų tautybės Lietuvos piliečiams – uždraudė jiems vaikščioti centrinėmis miesto gatvėmis ir naudotis šaligatviais (žydai privalėjo eiti kelio važiuojamosios dalies dešiniuoju kraštu žąsele vienas paskui kitą), visomis pasivaikščiojimo bei poilsio vietomis, viešaisiais parkais ir skverais, t. p. viešose vietose pastatytais sėdimais suolais, sveikintis su sutiktais pažįstamais ne žydais. 1941 08 06 H. Crameris pasirašė viešą skelbimą nr. 5, draudžiantį gyventojams žydams iki 10 valandos ryto lankyti viešas turgavietes ir krautuves ir ten pirkti. Aktyviai dalyvavo steigiant Kauno getą.

1941 08 07, remdamasis Lietuvos generalinės srities generalinio komisaro T. A. von Rentelno 08 04 įsakymu dėl privačių automobilių susisiekimo Lietuvoje, išleido privačių automobilių susisiekimo reguliavimo privalomuosius nuostatus.

1941 10 13 pasirašė nuostatus, draudžiančius bet kokius Kauno miesto gyventojų ryšius su žydų tautybės asmenimis. Komisaro skelbime buvo teigiama, kad nors didžioji lietuvių tautos dauguma, sveiko jausmo vedama, vengia bet kokio santykiavimo su žydais, vis dėlto beveik kasdien tenka konstatuoti, kad einantiems iš geto į darbovietę ir atgal grįžtantiems žydams pasiseka užmegzti ryšių su pavieniais Lietuvos pilietybės asmenimis (paskelbta dienraštyje Į laisvę, 1941 10 14, nr. 97). Vokiečių policijos ir lietuvių pagalbinės policijos pareigūnai buvo įspėti be atodairos užkirsti kelią bet kokiam suartėjimui tarp ne žydų tautybės gyventojų ir žydų. Nusižengusiems šiems nuostatams asmenims buvo grasinama griežtomis baudomis.

1942 01 30 H. Crameris gavo SA brigadefiurerio laipsnį. Karo pabaigoje buvo pašauktas į vermachtą ir paskirtas į pancergrenadierių (motorizuotųjų pėstininkų) dalinį. Žuvo mūšyje gindamas Frankfurtą prie Oderio.

L: P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką