Hans Frank

Frank Hans (Hansas Fránkas) 1900 05 23Karlsruhe 1946 10 10Niurnbergas, nacių Vokietijos veikėjas. Teisės dr. (1924).

1919–23 studijavo teisę ir ekonomiką Miuncheno ir Kylio universitetuose. Tarnavo Laisvuosiuose korpusuose (Freikorps; sukarintos demobilizuotų karių grupuotės), 1919 įstojo į Vokiečių darbininkų partiją, nuo 1923 10 priklausė Nacionalsocialistų partijai, dalyvavo Alaus puče (1923). Tapo asmeniniu A. Hitlerio teisės patarėju ir oficialiu partijos teisininku (atstovavo jai daugybėje teismo procesų). 1928 įkūrė Nacionalsocialistų vokiečių teisininkų asociaciją, 1933 – Vokiečių teisės akademiją (iki 1942 jos prezidentas); buvo prieš teisiškai nepagrįstas žudynes (tokias kaip Ilgųjų peilių naktis), teigė, kad teisės aktų interpretavimo pagrindas turi būti nacionalsocialistų ideologija. 1930–45 Reichstago narys. 1933–34 Bavarijos teisingumo ministras. 1934–42 nacių partijos reichsleiteris (antrasis pagal svarbą partijos rangas), 1934–45 reichsministras (be portfelio).

Hans Frank

Per Antrąjį pasaulinį karą 1939–45 nacių okupuotos Lenkijos teritorijoje sukurtos Generalinės gubernijos generalgubernatorius. Organizavo represijas prieš civilius Lenkijos gyventojus, žydų perkėlimą į getus ir jų žudynes Lenkijoje nacių įsteigtose mirties stovyklose. 1945 05 suimtas amerikiečių. Niurnbergo procese nuteistas mirties bausme ir pakartas. Paliko 43 tomus asmeninių dienoraščių (jų įrašai liudijo prieš H. Franką per Niurnbergo procesą), kalinamas parašė atsiminimus Kartuvių akivaizdoje (Im Angesicht des Galgens 1953).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką