Gewecke Hans (Hansas Gevèkė), visi vardai Hans Ernst-August Friedrich 1906 07 17Hachenhausen (Žemutinė Saksonija) 1991 03 10Heidelberg, nacių Vokietijos veikėjas, Lietuvos generalinės srities Šiaulių apygardos komisaras.

Lankė mokyklas Gandersheime, Düsseldorfe ir Braunschweige, Šv. Johano gimnaziją Liubeke. Dirbo tėvo ūkyje – tolesniam mokslui truko lėšų. 1927 Braunschweigo žemės policijos kursantas (neatitiko fizinių reikalavimų, todėl po beveik metų grįžo į tėvo ūkį). Apsilankęs kai kuriuose nacionalsocialistų renginiuose Liubeke 1928 07 01 įstojo Nacionalsocialistų partiją, tapo jos Lauenburgo kreisleiteriu (srities vadovu). Reinbeke įkūrė vietos nacionalsocialistų grupę, nuo 1929 jos vadovas. Pasireiškė kaip aktyvus propagandistas ir antisemitas. 1930 ir 1943 Reichstago deputatas (atstovavo Šlėzvigo‑Holšteino apygardai). 1933 buvo Prūsijos landtago narys.

Hans Gewecke

Nuo 1941 07 25 Lietuvos generalinės srities Šiaulių apygardos komisaras (Gebietskommissar). Kaip teritorinis komisaras formaliai priklausė Lietuvos generalinės srities vadinamajai civilinei administracijai, buvo ypač susijęs su Ostlando Reicho komisaru Hinrichu Lohse ir Reicho užimtų Rytų teritorijų ministerija, kuriai vadovavo Nacionalsocialistų partijos vyriausiasis ideologas A. Rosenbergas. H. Gewecke organizavo Šiaulių krašto žydų izoliavimą getuose, iki 1943 10 kontroliavo Šiaulių getą (vėliau jį perėmė SS). 1945 suimtas, po tyrimo paleistas. Dirbo draudimo agentu Bad Oldesloe (Šlėzvigas‑Holšteinas). Vėl suimtas, 1970 03 Liubeke nuteistas 4,5 metų kalėti. Per teismo procesą paliudijo, kad jam saugumo policijos ir SD vadas Lietuvos generalinėje srityje K. Jägeris 1941 09 03 davė nurodymą likviduoti visus Šiaulių žydus, kiek vėliau įsakė likviduoti dalį geto. H. Geweckeʼi tų įsakymų vykdymo pavyko išvengti tik padedant Ostlando reichskomisarui Hinrichui Lohseʼi.

L: P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką