Hans Jonas

Jonas Hans (Hansas Jònasas) 1903 05 10Mönchengladbach (Šiaurės Reinas-Vestfalija) 1993 02 05New Rochelle (prie Niujorko), vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas.

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1921–30 Freiburgo, Heidelbergo, Marburgo universitetuose studijavo filosofiją, teologiją ir istoriją. Klausė E. Husserlio, M. Heideggerio, R. K. Bultmanno paskaitų. 1933 emigravo, dėstė Didžiosios Britanijos, Jeruzalės, Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose.

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrinėjo idėjų istoriją, egzistencijos, etikos, gamtos, mokslo, technikos filosofijos problemas.

Religinėms dogmoms ir mitams taikė etimologinės interpretacijos metodą, laikė juos egzistencinės patirties išraiškomis.

Plėtojo gamtos filosofiją (ją vadino filosofine biologija). Pasisakė prieš modernųjį gamtamokslinį pasaulėvaizdį, gamtą laikantį beprasmių objektų visuma. Siekė įveikti dvasios ir gamtos dualizmą gamtai priskirdamas laisvę ir vidujybę.

Etika

Nagrinėjo mokslo ir technikos plėtros etinius bei egzistencinius padarinius. Plėtojo atsakomybės etiką, ją siekė pagrįsti gamtos filosofija. Teigė, kad vertės kyla ne tik iš vertinančio subjekto, bet ir iš gamtos, joje glūdi pareigos pagrindas. Suformulavo kategorinio imperatyvo variantą – elkis taip, kad tavo veiklos pasekmės derėtų su žmonių gyvenimu žemėje.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Pažinimas ir vėlyvosios antikos dvasia (Gnosis und spätantiker Geist 2 t. 1934–54), Atsakomybės principas (Das Prinzip Verantwortung 1979), Technika, medicina ir etika (Technik, Medizin und Ethik 1985), Nuo mitologijos link mistinės filosofijos (Von Mythologie zur mystischen Philosophie 1993), Gyvenimo principas: Filosofinės biologijos pradmenys (Das Prinzip Leben: Ansätze zu einer philosophischen Biologie, išleista 1994).

1386

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką