Hans Theodor Woldsen Storm

Storm Hans Theodor Woldsen (Hansas Teodoras Voldsenas Štòrmas) 1817 09 14Husum (Šlėzvigas‑Holšteinas) 1888 07 04Hanerau‑Hademarschen (Šlėzvigas‑Holšteinas), vokiečių rašytojas. Vienas žymiausių poetinio realizmo atstovų. Teisininkas. Dirbo Husumo, Potsdamo, Heiligenstadto teismuose, bendradarbiavo spaudoje. Priklausė Berlyno rašytojų sambūriui Tunnel über die Spree. Bičiuliavosi su T. Fontane, G. Kelleriu, susirašinėjo su I. Turgenevu. Lyrikoje (rinkinys Eilėraščiai / Gedichte 1852) ryšku J. W. Goethe’s, H. Heine’s, J. von Eichendorffo, E. Mörike’s įtaka. Joje universalumas perteikiamas per atskirybę, objektyvumas – per subjektyvumą. Poezijai būdinga Šiaurės Vokietijos kraštovaizdžio, vienatvės motyvai, būties refleksija, akimirkos išskirtinumo ir nuolatinio pasikartojimo paradoksai, melancholija, tekstą struktūruojanti meilės ir mirties antitezė, kalbos paprastumas, muzikalumas. Parašęs novelę Immensee (1850, lietuvių kalba 1936) atsidėjo novelistikai. Pabrėžė novelės ir dramos sąsajas. Vaizdavo žmogų, išgyvenantį tikrą ar įsivaizduojamą konfliktą su kitais žmonėmis, jo akistatą su demoniškosiomis jėgomis, lemtimi, būties laikinumu. Kai kuriose novelėse į dabarties vyksmą įterpti pasakojimai apie istorines asmenybes, perteikiami neįprasti jų charakteriai, lemtingi įvykiai (Aquis submersus 1876, Audros raitelis / Der Schimmelreiter 1888, lietuvių kalba 1961). Pasakose (Mažasis Hėvelmanas / Der kleine Häwelmann 1849, Rėgentrudė / Die Regentrude 1862) realistiškas veiksmo ir aplinkos vaizdavimas derinamas su paslaptingumu, demoniškumu. Kūryba turėjo įtakos R. M. Rilke’i, T. Mannui ir kitiems. Lietuvių kalba išleista novelių rinktinė Audros raitelis (1961), išversta eilėraščių.

791

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką