Vaihinger Hans (Hansas Fáihingeris) 1852 09 25Nehren (prie Tübingeno) 1933 12 18Halle, vokiečių filosofas.

Išsilavinimas ir veikla

1870–74 studijavo Tübingeno universitete. Dėstė 1877–84 Strasbūro, 1884–1933 Hallės universitetuose. 1897–1922 įsteigė ir redagavo žurnalą Kant-Studien.

Idėjų šaltiniai

Pažiūroms turėjo įtakos I. Kantas, J. Benthamas, F. Nietzsche.

Idėjos

Veikale Filosofija lyg jei (Die Philosophie des Als Ob 1911) teigė, kad žmogus nepajėgus suvokti pasaulio, koks jis yra iš tikrųjų, mokslo ir filosofinės teorijos, sąvokos, net logikos dėsniai yra hipotetinės fikcijos, modeliai, kurie svarbūs ne dėl savo teisingumo, bet dėl praktinės reikšmės. Pasak H. Vaihingeris, žmonės elgiasi taip, lyg pasaulis atitiktų šiuos modelius. Anot H. Vaihingerio, neverta klausti, ar religiniai, filosofiniai mokymai yra teisingi, bet verta žinoti, ar naudinga būtų elgtis pagal šiuos mokymus.

Įtaka

Pažiūros turėjo įtakos S. Freudui, A. Adleriui, J. Hillmanui, G. A. Kelly.

Kiti veikalai

Kiti svarbūs veikalai: Hartmannas, Dühringas ir Lange (Hartmann, Dühring und Lange 1876), Kanto Grynojo proto kritikos komentaras (Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft 2 t. 1881–92), Kantas – metafizikas? (Kant – ein Metaphysiker? 1899), Nietzsche kaip filosofas (Nietzsche Als Philosoph 1902).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką