Erlen Heinrich (Heinrichas Elenas) 1907 01 26Hindenburg (dabar Zabrze) 1981 10 26, nacių Vokietijos veikėjas, Lietuvos generalinės srities Vilniaus gestapo viršininkas.

Studijavo teisę Berlyno, Karaliaučiaus ir Vienos universitetuose. 1933 įstojo į Nacionalsocialistų partiją ir SA. 1937 06 pradėjo tarnybą policijoje ir dirbo kriminalinėje policijoje Gleiwitze (dabar Gliwice). 1938–39 saugumo policijos ir SD mokykloje Charlottenburge baigė mokymus, skirtus kriminalinės policijos komisaro pareigoms užimti, tapo kriminalinės policijos vadovu Gleiwitze ir Oppelne (dabar Opolė).

Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui (1941 06) vokiečių saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Einsatzgruppen der Sicherheistpolizei und des SD) 3‑iojo operatyvinio būrio (3. SS Einsatzkommando), kuris vykdė masines žudynes Baltijos šalyse, karininkas. 1942 01–1944 03 Vilniaus gestapo viršininkas (pats H. Erlenas teigė, kad jis Vilniuje vadovavo tik kriminalinei policijai). Dalyvavo masinėse žydų žudynėse Paneriuose (Aukštųjų Panerių žudynių vieta ir kapai). 1943 jam suteiktas SS hauptšturmfiurerio laipsnis. 1944 pavasarį komandiruotas į Katowicus ir paskirtas kriminalinės policijos viršininku.

Po karo pateko į SSRS nelaisvę. Už nusikalstamą veiklą Vilniuje SSRS karinio tribunolo nuteistas 25 m. kalėti darbo stovyklose, bausmę atliko GULAG lageriuose. Po K. Adenauerio vizito į Maskvą ir atitinkamų susitarimų 1955 10 paleistas į laisvę, išsiųstas į Vakarų Vokietiją. Nuo 1956 dirbo federalinėje kriminalinės policijos žinyboje. 1959 12 14 Frankfurto prie Maino apylinkės teismas išdavė jo suėmimo orderį dėl įtarimų karo metais dalyvavus masinėse žudynėse. Atsižvelgęs į H. Erleno išbūtą kalinimo SSRS laiką, 1966 08 Visbadeno teismas jo karo metų veiklos tyrimą nutraukė. Paskutinius gyvenimo metus praleido Aalene.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką