Schütz Heinrich (Heinrichas Šiùcas), Henricus Sagittarius 1585 10 14Köstritz bei Gera (Tiuringija) 1672 11 06Dresden, vokiečių kompozitorius, vargonininkas. Vienas žymiausių vokiečių ankstyvojo baroko kompozitorių.

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1599 landgrafo Moritzo kapelos Kasselyje choristas, 1613–14 vargonininkas. 1608 studijavo teisę Marburgo universitete. 1609–13 mokėsi Venecijoje pas G. Gabrieli (kompozicijos, vargonuoti). 1614–39 (oficialiai 1617–56; su pertraukomis) Saksonijos kurfiursto Johanno Georgo I kapelos kapelmeisteris Dresdene. 1628–29 lankėsi Venecijoje, susipažino su C. Monteverdi, studijavo jo ir kitų italų kompozitorių kūrybą. 1633–35 Danijos karaliaus Kristijono IV rūmų Kopenhagoje kapelmeisteris, 1642–44 – vyriausiasis kapelmeisteris. Nuo 1645 gyveno Weissenfelse. 1657 Saksonijos kurfiurstas Johannas Georgas II suteikė Schützui vyriausiojo rūmų kapelmeisterio titulą.

Kūryba

Kūrybą grindė muzikos poetikos estetika. Kūryboje reiškė protestantizmo ir humanizmo idėjas, derino Renesanso ir baroko tradicijas, muzikos komponavimo technikas. Išplėtojo polichoriškumą. Naudojo kontrastingas faktūras ir dinamiką, derino Nyderlandų mokyklos a cappella (polifoninį) ir Venecijos mokyklos instrumentinį concertato (homofoninį) stilių. Vienas pirmųjų vokiečių kompozitorių, sukūrusių oratorijų, pasijų, kantatų. Padėjo stilistinius vokiečių vargonavimo pamatus. Išliko apie 500 kūrinių; jų katalogą SWV (Schützo kūrinių sąrašas / Schütz‑Werke‑Verzeichnis) sudarė W. Bittingeris (1960).

Kūriniai

Opera Dafnė (1627; neišliko), opera baletas Orfėjas ir Euridikė (Orpheus und Eurydike 1638; neišliko; H. Schützas laikomas šių žanrų pradininku vokiečių muzikoje), Pirmoji madrigalų knyga (Il primo libro de Madrigali 1611; 18 madrigalų penkiems ir dialogas 8 balsams), Dovydo psalmės (Psalmen Davids… 1619; 26 psalmės), Mūsų vienatinio Atpirkėjo ir Išganytojo Jėzaus Kristaus džiaugsmingo ir pergalingo prisikėlimo istorija (Historia der frölichen und Siegreichen Aufferstehung unsers einigen Erlösers und Seligmachers Jesu Christi 1623), Cantiones sacrae (1625; 40 lotyniškų motetų 4 balsams, 1625), Dovydo psalmės, C. Beckerio rimuotos vokiškai (Psalmen Davids, in deutschen Reimen durch C. Becker 1628; 147 naujos ir 13 senų psalmių melodijų 4 balsams), Symphoniae sacrae (kn. 1 1629, kn. 2 1647, kn. 3 1650; 20 lotyniškų motetų, 27 vokiški koncertai, 21 vokiškas koncertas), Muzikinės egzekvijos (Musicalische Exequien 1636; vokiškos gedulingosios mišios), Mažieji bažnytiniai koncertai (Kleine Geistlichen Konzerte kn. 1 1636, kn. 2 1639), Septyni Jėzaus žodžiai ant kryžiaus (Die 7 Worte Jesu am Kreuze 1645?), Bažnytinė muzika chorui (Musicalia ad Chorum Sacrum, Das ist: Geistliche Chor-Music 1648; 29 motetai 5–7 balsams), Dvylika giesmių (12 geistliche Gesänge 1657; vokiškos mišios 4 balsams), Viešpaties ir Marijos sūnaus Jėzaus Kristaus džiaugsmingojo gimimo istorija (Historia der freudenreichen Geburt Gottes und Marien Sohnes Jesu Christi 1664), 3 pasijos (pagal Matą, Luką, Joną, 1665–66), psalmės, Magnificat, motetai, madrigalai, dainos, arijos ir kiti.

L: H. J. Moser Heinrich Schütz, sein Leben und Werk Kassel 21954; H. H. Eggebrecht Heinrich Schütz, musicus poeticus Göttingen 1959; R. Petzoldt Heinrich Schütz und seine Zeit in Bildern Kassel 1972; B. Smallman Schütz New York 2000.

1915

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką