Radáuskas Henrikas 1910 04 23Krokuva 1970 08 27Vašingtonas, lietuvių poetas, vertėjas.

Henrikas Radauskas

I pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Rusijoje. 1921 grįžo į Lietuvą. 1930–34 Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, germanistiką, rusistiką. Lankė B. Sruogos teatro seminarą. 1934–36 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto bibliotekoje, 1936–37 Klaipėdos radiofono pranešėjas, 1938–40 Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos redaktorius, 1940–41 Švietimo liaudies komisariato Meno reikalų valdybos sekretorius. 1941–44 Valstybinės leidyklos Kaune redaktorius, nuo 1943 pabaigos – leidybos viršininkas. 1944 pasitraukė į Vakarus, 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno Baltimorėje, dirbo fizinį darbą. 1959–69 Kongreso bibliotekos Vašingtone tarnautojas. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje, žurnaluose Aidai, Literatūros lankai ir kituose.

Kūryba

Nuo 1929 periodikoje spausdino eilėraščius. Poezijos rinkinyje Fontanas (1935 22010) deklaruojama ne įsipareigojimas tikrovei (tuo labiau ne visuomeniniams tikslams), bet pasitelkus poetinį žodį siekiama sukurti savitą realybę. Čia išryškėję H. Radausko kūrybos principai – poleminis santykis su lyrine poezijos tradicija, poetinės kalbos juvelyrinis meistriškumas – išliko ir vėlesniuose rinkiniuose, išleistuose jau emigracijoje (Strėlė danguje 1950, Žiemos daina 1955, rinktinės Eilėraščiai 1965 52011 Vilniuje, joje skelbiamas ir naujas rinkinys Žaibai ir vėjai, Eilėraščiai (1965–70), išleista 1978). Estetizmas, antilyrizmas, estetinė distancija, poetinė tikrovės transformacija – esminiai jo kūrybos bruožai. Eilėraštis kuriamas ne kaip jausmų ir idėjų išraiška, su vyraujančiu lyriniu aš, o kaip dinamiškas poetinis pasakojimas, realybės dėsnius paneigiantis vaizdų ir žodžių spektaklis, kuriame susipina ironija ir egzistencijos tragizmo pojūtis, sustiprėjęs vėlyvojoje kūryboje. Eilėraščių struktūrai būdinga teatrališkumas, H. Radausko poetinę vaizduotę maitina pasaulinė mitologija ir kultūra, kūryboje gausu atvirų ir užslėptų nuorodų į literatūros, dailės, muzikos istoriją.

Dar išleistos poezijos rinktinės Lyrika (1980), Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu (1993), Vyturėlio juokas (2001), Visi eilėraščiai (2006 32020), Rinktiniai eilėraščiai (2011). Parengė Lenkiškai lietuvišką žodyną (1939).

Į lietuvių kalbą išvertė R. Martino du Gard’o romaną Senoji Prancūzija (1938), G. de Maupassant’o, B. Schulzo prozos, J. Baltrušaičio, J. W. Goethe’s, H. Heine’s, Cz. Miłoszo, B. Pasternako ir kitų rašytojų poezijos. 1986 išleistas J. Zdanio verstas eilėraščių rinkinys angliškai Chimeras in the Tower. H. Radausko eilėraščių yra išversta į anglų, estų, latvių, lenkų, suomių, vokiečių kalbas.

L: Radauskas: apie kūrybą ir save; Recenzijos ir straipsniai; Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje / sud. G. Viliūnas Vilnius 1994; Henrikas Radauskas: kūrybos studijos ir interpretacijos / sud. J. Katkuvienė Vilnius 2001.

1444

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką