James Henry (Henris Džemsas) 1843 04 15Niujorkas 1916 02 28Londonas, Jungtinių Amerikos Valstijų rašytojas. W. Jameso brolis. 1862–64 studijavo teisę Harvarde. Nuo 1876 daugiausia gyveno Londone. Kūrė psichologinius romanus su impresionizmo tendencijomis. Pagrindė sąmonės srauto techniką, daug reikšmės teikė personažo savivokai, atsisakė nuoseklaus siužeto, išryškino scenos ir dialogo be autoriaus komentarų svarbą. Prozoje gretino ir priešino Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenes, kultūras. Aukštino Europos kultūrą, bet kritikavo patriarchalizmą, amoralumą. Vertino Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenės demokratiškumą, asmenybės laisves, bet smerkė pragmatizmą, sumaterialėjimą. Psichologiškai nagrinėjo lyčių, šeimos, moters asmenybės teisių ir laisvių problemas. Žymiausiame romane Moters portretas (The Portrait of a Lady 1881, lietuvių kalba 1991) plėtojamos meilės, asmenybės laisvės, turto, amerikiečių ekspatriantų dorinio nuosmukio temos. Kiti romanai: Amerikietis (The American 1877), Deizė Miler (Daisy Miller 1879, lietuvių kalba 2003), Washingtono skveras (Washington Square 1881), Bostoniečiai (The Bostonians 1886), Balandės sparnai (The Wings of the Dove 1902), Ambasadoriai (The Ambassadors 1903), Aukso taurė (The Golden Bowl 1904). Parašė novelių (rinkiniai Londono apgultis / The Siege of London 1883, Mokytojo pamoka / The Lesson of the Master 1892), dramų, kritikos straipsnių, esė. Lietuvių kalba dar paskelbta novelių.

703

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką