Łowmiański Henryk (Henrykas Lovmiánskis) 1898 08 22Daugudžiai (Želvos vlsč., Vilniaus apskr.) 1984 09 04Poznanė, lenkų istorikas. Lenkijos mokslų akademijos narys (1938). Dr. (1924).

Veikla

1919–21 savanoriu dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos kariuomene. 1923 baigė Vilniaus universitetą. 1934–39 Vilniaus, nuo 1945 Poznanės universiteto profesorius. Tyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, lenkų ir kitų slavų, prūsų, lietuvių tautinių grupių ir valstybių susidarymą. Žuvo patekęs po tramvajumi.

Veikalai

Monografijoje Lietuvių visuomenės ir valstybės atsiradimo studijos (Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, 2 tomai, 1931–32) pateikė daug naujų Lietuvos istorinės geografijos, visuomenės socialinės ir demografinės struktūros duomenų, stengėsi apibūdinti Lietuvos iki 13 a. vidurio teritorinį suskirstymą į žemes, valsčius, kaimus, nagrinėjo Lietuvos ginkluotąsias pajėgas. Lietuvos valstybės susidarymą nepagrįstai aiškino daugiau išoriniais veiksniais, sutapatino su monarchijos susidarymu.

Henryk Łowmiański

Šią tematiką toliau plėtojo veikale Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrinėjimų studija (Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego 1983). Knygoje Vytautas, Lietuvos didysis kunigaikštis (Witold wielki książe Litwy 1930) per jo veiklą bei asmenybę atsispindi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės santykiai su Vokiečių ordinu.

Kiti veikalai: Pagoniškieji prūsai (Prusy pogańskie 1934), Lenkų ir prūsų santykiai valdant pirmiesiems Piastams (Stosunki polsko‑pruskie za pierwszych Piastów 1950), Kryžiuočių ordino agresija į Lietuvą XIII–XIV amžiuje (Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach XIII–XIV 1954), Normanų poveikio slavų valstybių genezei problema (Zagadnienie roli normanów w genezie państw słowianskich 1957), Lenkijos ištakos (Początki Polski 6 tomai 1963–85; pateikė gausios medžiagos ir apie Prūsiją bei Mažąją Lietuvą), Slavų religija ir jos nykimas (VI–XII amžiai) (Religia Słowian i jei upadek (wiek VI–XII) 1979), Lietuvos valstybės apgyvendinimas XVI amžiuje (Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI 1998), Jogailaičių politika (Polityka Jagiellonów 1999). Spaudai parengė istorinių šaltinių publikaciją Vilniaus cechų aktai (Akty cechów wileńskich 1939).

-Henryk Łowmiański; -Henrykas Lovmianskis

1777

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką