Samsonowicz Henryk (Henrykas Samsonòvičius) 1930 01 23Varšuva 2021 05 28, lenkų istorikas medievistas. J. Samsonowicziaus sūnus. Lenkijos mokslų akademijos narys (1994).

Veikla

Nuo 1976 buvo Varšuvos universiteto profesorius, 1970–73 Istorijos fakulteto dekanas, 1975–80 šio fakulteto Istorijos instituto direktorius, 1980–82 universiteto rektorius. 1978–82 Lenkijos istorijos draugijos pirmininkas. 1989–90 Lenkijos švietimo ministras.

Tyrimų sritys ir veikalai

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų sritys: vidurinių amžių Lenkijos istorija; Europa viduriniais amžiais.

Svarbiausi veikalai: Vėlyvieji Baltijos miestų viduramžiai (Późne średniowiecze miast nadbałtyckich 1968), Viduramžių miesto gyvenimas (Życie miasta średniowiecznego 1970), Auksinis Lenkijos viduramžių ruduo (Złota jesień polskiego średniowiecza 1971), Miestai ir miestelėnai Lenkijoje iki padalijimų (Miasta i mieszczaństwo w Polsce przedrozbiorowej 1986, su M. Bogucka), Viduramžių palikimas. Mitai ir tikrovė (Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość 1991), Lenkijos vieta Europoje (Miejsce Polski w Europie 1995), „Ilgas“ X amžius. Iš Europos kūrimosi istorijos („Długi“ wiek X. Z dziejów powstawania Europy 2002), Lenkija: Valstybės ir tautos likimas iki 1939 metų (Polska: Losy państwa i narodu do 1939 roku, su kitais, 2003), Konradas Mazowieckis (1187/88–31 VIII 1247) (Konrad Mazowiecki (1187/88–31 VIII 1247) 2008), Tiesa ir melas: Apie lenkų šlovę ir gėdą (Prawda i fałsz: O polskiej chwale i wstydzie, su kitais, 2010), Nežinoma Lenkijos istorija: Europoje ar jos pakraštyje ? (Nieznane dzieje Polski: W Europie czy na jej skraju ? 2012).

Kolektyvinių veikalų Viduramžių Europos gimimas (Narodziny średniowiecznej Europy 1999), Viduramžių Europos suklestėjimas (Rozkwit średniowiecznej Europy 2001), Viduramžių Europos nuosmukis (Schyłek średniowiecznej Europy 2003) redaktorius ir vienas autorių. Paskelbė Lietuvos istorijos straipsnių (Kai kurios Lietuvos‑Hanzos prekybos XV a. problemos / Z zagadnień handlu litewsko‑hanzeatyckiego w XV w. 1999 ir kiti). Parengė vadovėlių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką