Oncken Hermann (Hermanas Ònkenas) 1869 11 16Oldenburg 1945 12 28Göttingen, vokiečių istorikas. Berlyno ir Heidelbergo universitete studijavo naujųjų laikų istoriją. 1891−94 Oldenburgo didžiojo kunigaikščio ir centrinio archyvo mokslinis konsultantas. Nuo 1898 dėstė Berlyno, 1905 Čikagos, 1906 Giesseno, nuo 1907 Heidelbergo universitete. 1915−18 Badeno parlamento atstovų rūmų deputatas; buvo liberalių pažiūrų, nepritarė Vokietijos ginklavimosi politikai. Po I pasaulinio karo bendradarbiavo su princu Maksu Badeniečiu ir M. Weberiu kuriant vadinamąją Weimaro respubliką, padėjo G. Stresemannui formuoti Vokietijos užsienio politiką. Nuo 1923 dėstė Miuncheno, 1928−35 Berlyno universitete (nacių priverstas pasitraukti). Svarbiausi veikalai: Lasalle’is. Tarp Marxo ir Bismarcko (Lasalle. Zwischen Marx und Bismarck 1904), Rudolfas fon Bennigsenas (Rudolf von Bennigsen 1910), Imperatoriaus Napoleono III Reino politika (Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III 1926), Vokietijos imperija ir pasaulinio karo priešistorė (Das Deutsche Reich und die Vorgeschichte des Weltkrieges 1927).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką