Erpf Hermann Robert (Hermanas Robertas Èrpfas) 1891 04 23Pforzheim 1969 10 17Stuttgart, vokiečių muzikologas, kompozitorius.

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1911 Leipcige studijavo muzikologiją, filosofiją, menotyrą. Nuo 1919 dirbo pedagoginį darbą. 1943–45 ir 1952–56 Stuttgarto aukštosios muzikos mokyklos direktorius. Sukūrė kūrinių orkestrui, chorui, kamerinės muzikos.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Naujesniosios muzikos harmoninės ir skambesių technikos studijos (Studien zur Harmonie‑ und Klangtechnik der neueren Musik 1927), Apie naujosios muzikos esmę (Vom Wesen der neuen Musik 1949), Nauji muzikinio auklėjimo keliai (Neue Wege der Musikerziehung 1953), Instrumentacijos ir instrumentologijos vadovėlis (Lehrbuch der Instrumentation und Instrumentenkunde 1959), Forma ir struktūra muzikoje (Form und Struktur in der Musik 1967).

Šiuose veikaluose propagavo vadinamąjį deskriptyvinės muzikologijos metodą, kuriuo neigiamas objektyvių muzikos dėsnių absoliutinimas, visi istoriniai stiliai laikomi lygiaverčiais.

L: A. Ambrazas XX amžiaus harmonijos teorija (Vokietija, Austrija) Vilnius 1986; D. Palionytė Hermano Erpfo muzikinės formos koncepcija Vilnius 1993.

2309

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką