Hermann Sudermann

Sudermann Hermann (Hermanas Zùdermanas) 1857 09 30Macikai (dabar Šilutės rj. savivaldybė) 1928 11 21Berlynas, vokiečių rašytojas. Natūralizmo atstovas. Nuo 1875 Karaliaučiaus, nuo 1877 Berlyno universitetuose studijavo filologiją ir istoriją. 1881 laikraščio Das deutsche Reichsblatt vyriausiasis redaktorius. 1882 išspausdino savo pirmuosius apsakymus. 1909–21 keliavo po Italiją, Graikiją, Egiptą, Artimuosius Rytus, Indiją.

Kūryba

Sukūrė 35 dramas, jose ryšku A. Holzo nuosekliojo natūralizmo, 19 a. prancūzų papročių dramos ir vokiečių melodramos, H. Ibseno ir G. Hauptmanno kūrybos įtaka. Rašytoją išgarsino pjesė Garbė (Die Ehre 1889, lietuvių kalba 1922), joje vaizduojamas dviejų šeimų konfliktas dėl nevienodos garbės sampratos, išryškinami socialiniai kontrastai, etinės kolizijos, įtaigiai perteikiama Berlyno kultūrinė ir buitinė aplinka. Tarptautinį pripažinimą pelniusioje pjesėje Tėviškė (Heimat 1893, lietuvių kalba pastatyta 1935) atskleidžiama garsios dainininkės vidinė drama – pasipriešinimas miesčioniškumui, dvasinės laisvės siekimas. Pjesės Joninių laužai (Johannisfeuer 1900, lietuvių kalba pavadinimu Joninės 1912, pastatyta 1920) veiksmas vyksta 19 a. pabaigos Mažojoje Lietuvoje. Joje vaizduojamas beturtės lietuvių mergaitės dramatiškas likimas, pabrėžiama žmogaus bejėgiškumas, priklausomybė nuo socialinių sąlygų.

Hermann Sudermann

Parašė pjeses Sodomos žlugimas (Sodoms Ende 1891), Drugelių mūšis (Die Schmetterlingsschlacht 1895, lietuvių kalba pavadinimu Drugeliai pastatyta 1931), Užkampio laimė (Das Glück im Winkel 1896, lietuvių kalba 1921), Jonas Krikštytojas (Johannes 1898, lietuvių kalba 1909), Geras vardas (Der gute Ruf 1913, lietuvių kalba 1922), Akmuo tarp akmenų (Stein unter Steinen 1905), Gėlių laivas (Das Blumenboot 1906, lietuvių kalba pavadinimu Gėlėse pastatyta 1924). H. Sudermannas sumaniai taikė dramaturgijos efektus, įtaigiai perteikė veikėjų vidines būsenas (nors neišvengė ir statiškumo).

Romane Graužatis (Frau Sorge 1887, lietuvių kalba 1938) pasakojama Mažosios Lietuvos valstiečio gyvenimo istorija, plėtojamos šeimos, turto, dorovės problemos. Romane Katės takas (Der Katzensteg 1890) Rytų Prūsijos aristokratų šeimos likimas vaizduojamas išsivadavimo karų su Napoleonu I fone. Vienas reikšmingiausių kūrinių yra 4 apysakų rinkinys Lietuviškos istorijos (Litauische Geschichten 1917, lietuvių kalba pavadinimu Kelionė į Tilžę 1960, Lietuvių apysakos 1970, Lietuviškos apysakos 1996). Jame realistiškai vaizduojami dramatiški Mažosios Lietuvos gyventojų likimai, kuriami ryškūs tipažai, įtaigiai perteikiama Nemuno žemupio ir Kuršių nerijos kraštovaizdis, šio krašto buitis ir papročiai. Rašytojo kūryba ekranizuota Vakarų Vokietijoje (1959 filmas pagal apysaką Jonas ir Erdmė, režisierius V. Vicas, ir kiti) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Lietuvoje pagal apysaką Jonas ir Erdmė pastatytas spektaklis (1979, 1992), pagal apysaką Kelionė į Tilžę – televizijos spektaklis (1976), opera (1980, kompozitorius E. Balsys), filmas Kelionė į rojų (1981, režisierius A. Žebriūnas).

Hermanno Sudermanno paminklas Šilutėje (1996, skulptorius H. Hacke)

Dar parašė autobiografinę knygą Mano jaunystės vaizdų knyga (Das Bilderbuch meiner Jugend 1922, lietuvių kalba 2002 32009), kurioje yra lietuviškų motyvų. Kūrinių išversta į daugelį pasaulio kalbų.

L: Rašytojas ir gimtinė: straipsnių rinkinys / sud. L. Vladimirovas Klaipėda 1999.

2931

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką