hierárchija (gr. hieros – šventas + archē – valdžia), visumos dalių ar elementų išsidėstymas eilės tvarka nuo aukščiausio iki žemiausio. Būdinga įvairioms socialinėms, politinėms, lingvistinėms ir kitoms sistemoms.

Hierarchijos bruožai

Socialinių organizacijų teorijose hierarchija apibūdina valdymą, kuris užtikrina efektyvų organizacijos funkcionavimą. Organizuodami kolektyvinius veiksmus bendriems organizacijos tikslams pasiekti individai negali išvengti hierarchinės struktūros. Socialinė hierarchija sudaroma pagal griežtai reglamentuotą pavaldumą ir priklausomybę, daugiapakopės organizacinės struktūros grandys eina nuo viršaus į apačią. Aukštesnės grandys kontroliuoja žemesnes. Kuo grandis aukštesnė, tuo siauresnė (ribotesnė) jos socialinė sudėtis, todėl hierarchinė struktūra yra piramidės formos. Hierarchinei struktūrai būdinga valdymo, vienvaldystės, lyderiavimo centralizacija. Esant hierarchijai egzistuoja vienpusė individo priklausomybė nuo kito (nėra grįžtamojo ryšio), sistemos normos ir taisyklės privalomos visiems jos nariams.

Ankstyvoji hierarchijos samprata

Hierarchijos terminą 5 amžiaus antroje pusėje pirmasis pavartojo Dionisijas Areopagitas apibūdindamas krikščioniškosios Bažnyčios organizaciją. Šia prasme terminas buvo vartojamas iki 19 amžiaus vidurio.

Mokslinė hierarchijos samprata

Moksliškai hierarchijos samprata pradėta tyrinėti 19 amžiaus antroje pusėje, ypač socialiniuose moksluose. Anglų sociologas H. Spenceris hierarchijos terminą vartojo feodalinei visuomenei ir joje esančiam antagonizmui aprašyti. Vokiečių sociologas M. Weberis sukūrė biurokratijos koncepciją, joje hierarchiją įvardijo kaip visuomenės sistemą, kuriai būdinga neasmeniškumas, racionalumas, griežtas reglamentavimas, ribota atsakomybė. Prancūzų sociologas É. Durkheimas, kaip ir kiti socialinio funkcionalizmo šalininkai, hierarchiją laikė būtina socialinės stratifikacijos sistema, kylančia dėl visuomenės funkcijų pasidalijimo. Hierarchijos terminas dažnai vartojamas elito teorijų šalininkų (V. Pareto, K. Mannheimo ir kitų) veikaluose.

Hierarchijos samprata nuo 20 amžiaus

20 amžiuje atsiradus bendrajai sistemų teorijai, hierarchijos sąvoka pradėta vartoti bet kokiems sisteminiams objektams aprašyti. Nuo 20 amžiaus hierarchija laikoma neatsiejama socialinės struktūros dalimi, pateikiama kaip socialinės visuomenės stratifikacijos, visuomenės nelygybės atspindys, tiriama prestižo, valdžios ir kontrolės, turto, asmenybių ir kita hierarchija.

2271

socialinė hierarchija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką