Stroynowski Hieronim (Heronimas Stroinòvskis) 1752 09 20Chodačkiv (Kremenecio apskritis, Voluinė) 1815 08 05Elniakampis (dabar Vilniaus rajono savivaldybė; palaidotas Horochive, Voluinės gubernija), Lietuvos teisininkas, ekonomistas, religinis veikėjas. W. Stroynowskio brolis. Teologijos ir teisės dr. (1781).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

Mokėsi pijorų ordino mokykloje Zoločive (dabartinė Lvovo sritis), 1776 įšventintas kunigu, 1776–1788 buvo šio ordino narys. 1776–1780 dėstė Varšuvos pijorų Kilmingųjų kolegijoje (vienas pirmųjų dėstė lenkų kalba), 1780–1781 ir 1783–1806 – Vilniaus universitete (1783–1793 Prigimtinės teisės katedros vedėjas, 1799–1806 rektorius); profesorius (1781). Būdamas rektoriumi apgynė universitetą nuo jėzuitų pretenzijų jį susigrąžinti, padėjo rengti Vilniaus universiteto statutą (1803), pagal kurį įkurta viena pirmųjų pasaulyje savarankiška Politinės ekonomijos katedra. 1781–1783 Krokuvos mokytojų seminarijos lietuvių kandidatų prefektas.

Hieronim Stroynowski

Visuomeninė ir religinė veikla

Aktyviai dalyvavo rengiant Gegužės trečiosios konstituciją ir Stanislovo Augusto kodeksą. 1791–1794 Edukacinės komisijos narys. 1804–1808 Lucko vyskupas koadjutorius, 1808–1814 Lucko vyskupas ir Vilniaus vyskupijos administratorius, nuo 1814 Vilniaus vyskupas.

Mokslinė veikla

Ekonominių dalykų dėstymo Vilniaus universitete pradininkas. Vienas žymiausių Abiejų Tautų Respublikos fiziokratų, svarbiausiame veikale Prigimtinės, politinės teisės, politinės ekonomijos ir tarptautinės teisės mokslas (Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodów 1785) įrodinėjo būtinybę didinti žemės ūkio gamybą ir apmokestinti žemės savininkus. Kritikavo valstiečių feodalinę priklausomybę kaip kylančią iš smurto ir prieštaraujančią prigimtinei teisei, reikalavo baudžiauninkams asmeninės laisvės. Filosofiniu požiūriu moraliniu gėriu vadino žmonių veiksmus, kurie atitinka jų įgimtas savybes, o blogiu – joms priešingus. Populiarino Lietuvoje 18 a. prancūzų filosofiją, visuotinio švietimo idėją.

Hieronimo Stroynowskio knygos Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney i prawa narodów (1785) antraštinis lapas

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką