Ho Chi Minh (Ho Ši Mnas), tikr. Nguyen Tat Thanh (Ngueñ Tat Tãnas) 1890 05 19Kim Lien (Nghe Ano provincija) 1969 09 03Hanojus, Vietnamo politikas.

Dirbo emigracijoje Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje. 1917 įstojo į Prancūzijos socialistų partiją, 1920 – į Prancūzijos komunistų partiją. 1925–27 gyveno SSRS; tapo Kominterno agentu. 1925–27 SSRS patarėjo Kinijoje Michailo Borodino padėjėjas. 1930 Honkonge su kitais įkūrė Indokinijos komunistų partiją. Per Japonijos–Kinijos karą (1937–45) rėmė Gomindaną. 1941 pasivadino Ho Chi Minhu (pažodžiui Tas, kuris apšviečia). Jo iniciatyva kovai su japonais įkurta Vietnamo nepriklausomybės lyga (Vietminas); buvo jos pirmininkas. 1945 03 09 japonams paskelbus Vietnamo nepriklausomybę Ho Chi Minhas nutraukė ryšius su nacionalistais ir sudarė Hanojuje vyriausybę, kurios dauguma buvo komunistai. 1945 09 02 paskelbė, kad įkuriama Vietnamo Demokratinė Respublika; tapo laikinosios vyriausybės pirmininku. 1946–69 Vietnamo Demokratinės Respublikos prezidentas, 1946–55 – ir ministras pirmininkas.

Ho Chi Minh

Kinijos nacionalistams užėmus kai kuriuos Vietnamo šiaurinės dalies rajonus 1946 03 06 taktiniais sumetimais pasirašė su Prancūzija sutartį; Prancūzija pripažino Vietnamo Demokratinę Respubliką laisva valstybe Prancūzijos sąjungos sudėtyje. Sutartis neįsigaliojo, nes prancūzai siekė nuo Vietnamo Demokratinės Respublikos atskirti jos pietinę dalį (Cochinchine’ą). 1946 prasidėjo Indokinijos karas su Prancūzija. Vietnamo Demokratinę Respubliką parėmė SSRS ir Kinija. Ho Chi Minhas kovai su prancūzais suvienijo daugelį politinių jėgų. 1951–69 Vietnamo darbo žmonių partijos (iki 1951 Indokinijos komunistų partija) pirmininkas. 1954 07 Ženevos susitarimais Vietnamo Demokratinei Respublikai atiteko Vietnamo teritorija šiauriau 17 lygiagretės.

Ho Chi Minhas vykdė Vietnamo Demokratinės Respublikos komunizacijos politiką (1955–56 įgyvendino agrarinę reformą). Rėmė Pietų Vietnamo partizanų kovą su Jungtinių Amerikos Valstijų remiamu režimu; 1965 kova išsiplėtė į atvirą konfrontaciją (Vietnamo karas, 1965–73; karas galutinai baigėsi Šiaurės Vietnamo veiksmais 1975 įgyvendintu Vietnamo suvienijimu). Gaudamas ir SSRS, ir Kinijos paramą Ho Chi Minhas išliko neutralus per jų ideologinį konfliktą. Jo mirtis Vietnamo Demokratinės Respublikos politikos nepakeitė.

Palaidotas mauzoliejuje Hanojuje. Ho Chi Minho vardu 1976 pavadintas Saigonas.

470

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką