Barth Horst (Horstas Bártas) 1890 08 22Stenn, 1961, vokiečių saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Einsatzgruppе A) 2‑ojo ypatingojo būrio (Sonderkommando 2) vadovaujantis karininkas. Organizavo masinį žydų naikinimą Šiauliuose.

Horst Barth

Gimė ūkininko šeimoje. 1914–18 dalyvavo I pasauliniame kare (apdovanotas II klasės Geležiniu Kryžiumi; rezervo leitenantas). Jenos ir Leipcigo universitetuose baigė teisės studijas, 1925 įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. Nuo 1934 01 Zwickau policijos direktoriaus pavaduotojas, karo veteranų ir kitų revanšistinių organizacijų (Reichskriegerbund, Reichskolonialbund, NS-Altherrenbundes) narys. Iš pradžių skeptiškai vertino nacionalsocializmą, bet 1937 05 01 tapo Nacionalsocialistų partijos nariu, 1938 12 06 įstojo į SS. Prieš karą tarnavo SD padalinyje Zwickau.

1940 09 21–1941 10 10 Kionigsbergo (Karaliaučiaus) kriminalinės policijos vadovas. 1941 01 01 gavo SS šturmbanfiurerio laipsnį. 1941 priskirtas prie saugumo policijos ir SD A operatyvinės grupės (Einsatzgruppе A) 2‑ojo ypatingojo būrio (Sonderkommando 2), kuris vykdė masinius žydų šaudymus Šiauliuose (Šiaulių getas), Liepojoje ir Rygoje. 1942 komandiruotas į kriminalinę policiją Krokuvoje. Nuo 1943 06 21 SS oberšturmbanfiureris. 1944 12 apdovanotas II laipsnio Karo nuopelnų kryžiumi su kardais.

Po karo H. Barthui pavyko išvengti bausmės, tačiau 7 dešimtmečio pradžioje jo dalyvavimas rengiant masines žudynes išaiškėjo, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tuomet nusižudė.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką