Wulff Horst (Horstas Vùlfas) 1907 10 28Mülheim 1945 04 26, nacių Vokietijos veikėjas, 1941–44 – Vilniaus apygardos komisaras. Pagal profesiją – viešbučių tarnautojas. Nacionalsocialistų partijos narys nuo 1926 09 01 (antrą kartą – nuo 1929 10 10). 1932–34 dirbo Paryžiaus viešbučių Rue Saint-Lazare terminale, aktyviai dalyvavo nacionalsocialistų grupės Paryžiuje veikloje, buvo jos vadovas, propagandos vadovas ir dirbo kaip V‑Mann, t. y. slaptas SS saugumo tarnybos SD agentas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo SS Vyriausiosios kadrų valdybos pareigūnas. Prasidėjus karui nuo 1940 atliko karo tarnybą.

Nuo 1941 07 28 Vilniaus apygardos komisaras, SS štiurmbanfiureris. 1941 09 19 davė nurodymą Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto vidaus reikalų valdytojui ir komisaro patarėjui pulkininkui Kostui Kalendrai dėl lietuvių viešosios policijos dalyvavimo perkeliant Vilniaus srities žydus į getus (lietuvių policija turėjusi juos saugoti). Jo įsakymu 1941 09–10 Švenčionėliuose buvo nužudyta keli tūkstančiai šio krašto žydų. 1941 11 H. Wulffas gavo SS oberštiurmbanfiurerio laipsnį. Jo pastangomis 1943 03 apie 3000 žydų iš Rytų Lietuvos miestų buvo perkelta į Vilniaus getą; daug (tikslus skaičius nežinomas) jų buvo nuvežti tiesiai į Panerius ir ten nužudyti. Siekdamas išlaikyti lietuvių ir lenkų nesantaiką H. Wulffas nesistengė likviduoti lenkų Armijos Krajovos partizanų, palaikė su jais ryšius, kai kurių liudininkų teigimu – juos globojo, tiekė ginklus, maistą; lenkų kariams patekus į lietuvių policijos ar savisaugos dalinio rankas įsakydavo juos paleisti.

Horst Wulff

1944 07 04 H. Wulffas automobiliu pabėgo iš Vilniaus į Kauną. SS ir policijos vado Lietuvoje K. Hintzeʼs įsakymu už ryšius su Armija Krajova buvo suimtas. Karo lauko teismo nuteistas mirties bausme, sušaudytas (pagal kitus šaltinius, žuvo 1945 04 26, ginant Berlyną).

L: P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką