„Hotel Lambert“ („Lambero viešbutis“), lenkų emigracijos nuosaikiai konservatyvi srovė. Centras buvo įsikūręs Paryžiuje 1843 A. J. Čartoriskio įsigytame rūmų Hotel Lambert pastate; iš čia pavadinimas. Vadovas A. J. Čartoriskis, po jo mirties (1861) – V. Čartoriskis. Susiformavo po 1830–31 sukilimo, kai į Vakarus pasitraukė daug lenkų veikėjų. Daugiausia vienijo aristokratus, pasiturinčius bajorus ir buvusius aukštuosius karininkus.

Hotel Lambert pažiūros kito. Iš pradžių siekė atkurti Lenkijos valstybę (Abiejų Tautų Respublikos 1772 sienomis, bet 1815–31 Lenkijos karalystės teisėmis). Manyta, kad į problemos sprendimą turi įsikišti Prancūzija ir Didžioji Britanija. Vėliau ketino atkurti visišką nepriklausomybę, valdymo forma turėjo būti konstitucinė monarchija. 5 dešimtmetyje keltas tikslas panaikinti baudžiavą. Valstybės atkūrimo problema buvo siejama su Vakarų valstybių ir Rusijos kariniu konfliktu. Hotel Lambert organizavo plačią propagandinę veiklą ir bendradarbiavo su Vakarų ir Balkanų valstybių vyriausybėmis. Per 1848–49 revoliuciją Vengrijoje bandė būti Vengrijos vyriausybės ir nacionalinių mažumų atstovų tarpininke bendram frontui sudaryti. Per Krymo karą (1853–56) Turkijoje organizavo Lenkų legioną. 1860 įkūrė Lenkijos reikalų biurą, kuris turėjo koordinuoti konservatyviųjų emigracijos sluoksnių veiklą. 1862 Hotel Lambert tapo baltųjų stovyklos užsienyje atstovybe. Iš pradžių priešiška 1863 sukilimui, vėliau jį parėmė. Sukilimo vadovybės vardu vykdė jos užsienio politiką. 1870–71 Prancūzijai pralaimėjus karą su Prūsija, Hotel Lambert veikla sumenko; galutinai nutrūko 1878. Hotel Lambert veikėjai buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumo priešininkai.

Hotel Lambert iniciatyva emigracijoje buvo plėtojamas švietimas ir mokslas. Paryžiuje įkurta Lenkų biblioteka, Istorinė literatūrinė draugija, Lenkų nacionalinė mokykla ir kita. Leisti įvairūs leidiniai: Lenkų emigracijos kronika (Kronika Emigracji Polskiej), Gegužės trečioji (Trzeci Maj), Lenkija (La Pologne). Turėjo savo informacinę agentūrą Correspondence du Nord-Est (1868–70), kurios pranešimai buvo skelbiami Austrijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos spaudoje. Svarbiausi veikėjai: W. Zamoyskis, S. Barzykowskis, J. Bemas, H. Dembińskis, T. Morawskis, N. Olizaras, L. Plateris, K. Sienkiewiczius ir kiti.

L: J. Skowronek Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861 Warszawa 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką