Kołłątaj Hugo (Hugas Kolòntajus) 1750 04 01Derkały Wielkie (dabar Dederkalai, Ukraina) 1812 02 28Varšuva, Lenkijos politikas, rašytojas, filosofas, švietimo ideologas. Nuo 1775 Krokuvos kanauninkas. 1776–86 Edukacinės komisijos narys. Nuo 1777 Krokuvos universiteto vizitatorius, 1783–86 rektorius; parengė pertvarkymo programą, ją įgyvendino. Nuo 1786 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinis referendorius. Apie H. Kołłątajų susibūrė radikalių valstybinių reformų šalininkų publicistų grupė, vadinamoji Kołłątajaus kalvė.

J. Peszkos Hugo Kołłątajaus portretas (aliejus, 1791, Varšuvos karalių pilis)

Ketverių metų seimo metu (1788–92) vienas vadinamosios Patriotų grupuotės veikėjų; jos programą išdėstė laiškuose Stanisławui MałachowskiuiKeletas anonimo laiškų (Do Stanisława Małachowskiego… Anonyma listów kilka 3 dalys 1788–89), Lenkų tautos politinės teisės (Prawo polityczne narodu polskiego 1790). Vienas Gegužės trečiosios konstitucijos autorių. 1791–94 Lenkijos pakancleris. Po Abiejų Tautų Respublikos II padalijimo persikėlė į Saksoniją. Su kitais rengė 1794 sukilimą, buvo vienas Połanieco universalo ir kitų aktų autorių, vadovavo sukilėlių vyriausybės iždo skyriui. Tapo respublikos ir jakobiniškų priemonių šalininku. 1794 Galicijoje austrų suimtas, iki 1802 kalintas. Gyveno Voluinėje, 1807–08 internuotas Maskvoje. Remdamasis fiziokratų idėjomis sukūrė etikos ir visuomenės filosofijos sistemą, pabrėžiančią natūralią teisių ir pareigų sąveiką (Fizinė ir moralinė tvarka / Porządek fizyczno-moralny 1810). Pirmasis Lenkijoje tyrė kultūros ir švietimo istoriją (Švietimo būklė Lenkijoje paskutiniais Augusto III valdymo metais / Stan oświecenia w ostatnich latach panowania Augusta III 1841). Traktate Žmonių giminės pradžios istorijos pagrindų kritinė analizė, arba Racionaliai suvoktas istorijos įvadas (Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego, czyli racjonalistycznie pojęty wstęp do historii 1842) sukūrė evoliucinę visuomenės raidos koncepciją.

L: M. Pasztor Hugo Kołłątaj na Sejmie Wielkim w latach 1791–1792 Warszawa 1991; Z. Zielińska Kołłątaj i orientacja pruska u progu Sejmu Czteroletniego Warszawa 1991.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką