Pirmojo raitelių pulko Pirmasis eskadronas pulko šventėje (1919)

Pirmojo gusarų pulko orkestras

Husãrų pukas, oficialiai Pirmàsis husãrų kunigáikščio Jõnušo Radvilõs pukas, nepriklausomos Lietuvos karinis dalinys (1919–40). Pulko pradžia – 1919 01 09 pradėtas formuoti Pirmasis, 1919 02 04 – Antrasis husarų eskadronai. 1919 04 01 iš abiejų eskadronų sudarytas 40 rinktinių karių žandarų būrys tvarkai Kauno įguloje palaikyti. 1919 05 12 iš visų raitelių dalinių įkurtas Pirmasis lietuvių raitelių pulkas, 1919 11 10 jis pavadintas Pirmuoju raitelių pulku, 1921 08 01 – Pirmuoju kavalerijos pulku, 1922 04 01 – Pirmuoju gusarų pulku.

Pirmasis gusarų pulkas šventėje (1931)

Pirmasis gusarų pulkas Tautos šventės parade Kauno Laisvės alėjoje (1927 05 15; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

1919 pradžioje 20 husarų būrys saugojo į Kauną atvykusią Prancūzijos karinę misiją. 1919–20 pulko padaliniai dalyvavo Nepriklausomybės karo kovose su Raudonąja armija, bermontininkais ir Lenkijos kariuomene. 1920 07 12–15 pulkas dalyvavo Lietuvos kariuomenės žygyje į Vilnių. 1919–23 žuvo penki husarai. Už pasižymėjimus kovose Vyčio Kryžiaus ordinais apdovanota šeši pulko karininkai ir 48 kareiviai. 1927 09 25 – pulko šventės dieną – pulkas pavadintas Pirmuoju gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulku, įteikta vėliava su įrašu Nugalėsim ar mirsim. Ant karių uniformos antpečių užrašyti vardaženkliai JR su kunigaikštiškąja karūna.

Kariuomenės vadas generolas S. Žukauskas Pirmajame raitelių pulke (1919)

1939 09 pulkas turėjo keturis rikiuotės, po vieną sunkiųjų kulkosvaidžių, mokomąjį, ūkio eskadronus, priešlėktuvinių ir prieštankinių pabūklų komandą, šarvuočių būrį. Taikos metais pulkas dislokuotas Kaune. 1939 10 07 pavadintas oficialiu vardu. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 07 25 pavadintas Pirmuoju husarų pulku, 1940 08 30 išformuotas. Husarų eskadrono vadai – J. Kasiulis, V. Bielinskas, pulko vadai – švedas E. G. Hoegeris, P. Jackevičius, J. Litvinas, P. Plechavičius, A. Engmanas, A. Šileris, J. Bačkus, A. Valušis, K. Labutis, I. Kriaunaitis, K. Gudelis.

Husarų pulko kariai

1935

-Pirmasis lietuvių raitelių pulkas; -Pirmasis raitelių pulkas; -Pirmasis kavalerijos pulkas; -Pirmasis gusarų pulkas; -Pirmasis gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką