„Į laisvę“, kultūros ir politikos žurnalas, ėjęs 1943–2008.

Antinacinis laikraštis

1943–44 ėjo Kaune kaip pogrindinis pasipriešinimo nacių okupacijai laikraštis. Leido Lietuvių frontas, išėjo 34 numeriai, tiražas 1200–6000 egzempliorių.

Žurnalas Vokietijoje

1948 leistas kaip Lietuvių fronto biuletenis Pfullingeno (Badenas-Viurtembergas) karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Išėjo trys numeriai, tiražas 1000 egzempliorių.

Atkurtasis žurnalas

1953 atkurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose kaip žurnalas, ėjo 4 kartus per metus (1997–99 – 2 kartus). 1953–59 ir 1965–66 buvo leidžiamas Brukline, 1959–63 – Čikagoje, 1964 – Bostone, 1967–79 – Los Andžele, 1980–99 – Čikagoje, nuo 2000 – Vilniuje.

Leidėjai

Iki 1992 leido Lietuvių fronto bičiuliai, 1992–99 – Lietuviškų studijų centras Čikagoje, nuo 2000 – Lietuviškų studijų centro Čikagoje Į laisvę fondo Lietuvos filialas.

Redaktoriai

Redaktoriai: J. Brazaitis (1953–59), V. Vardys (1959–61), Stasys Daunys (1961–63), A. Klimas ir Antanas Musteikis (1964–65), Leonardas Valiukas (1967–70 ir 1974), J. Kojelis (1970–73, 1975, 1978–80), B. Brazdžionis (1975), Vytautas Vaitiekūnas (1976–77), Vacys Rociūnas (1981–85), Juozas Baužys (1986–99), A. Žemaitytė-Petrauskienė (2000–04), Vidmantas Vitkauskas (2005–08) ir kiti.

Tiražas

Tiražas 1300 egzempliorių (2004).

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką