Hacking Ian (Janas Hãkingas) 1936 02 18Vancouver 2023 05 10Torontas, Kanados mokslo filosofas ir mokslo istorikas. Dr.(1962). Kanados karališkosios draugijos narys (1986). Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (1991).

Išsilavinimas ir veikla

1956 baigė Britų Kolumbijos, 1958 – Kembridžo universitetą. 1960 dėstė Princetono universitete. 1961 dirbo Virdžinijos, 1962–64 – Kembridžo universitete. 1964–69 dėstė Britų Kolumbijos, 1969–74 – Kembridžo, 1974–82 – Stanfordo, 1983–2003 – Toronto universitete; profesorius (1991). 2000–06 vadovavo Filosofijos ir mokslo istorijos koncepcijų katedrai Collège de France. 2008–10 Kalifornijos universiteto (Santa Cruze) filosofijos profesorius.

Tyrimų sritys ir idėjos

Daugiausia tyrinėjo mokslo filosofiją ir mokslo istoriją. Rėmėsi praeities faktais ir naudojo juos įvairiose konceptualinėse analizėse dažniau nei kiti analitinės filosofijos atstovai. Mokslo filosofijoje laikėsi vadinamojo esinių realizmo (angl. entity realism). Tradicinio mokslinio realizmo atstovai tvirtina, kad geros teorijos yra teisingos arba artimesnės tiesai nei jų pirmtakės, bet, anot esinių realizmo, mokslo teorijų esiniai, pvz., elektronai, turi būti laikomi realiais tik tada, kai yra susiję su nepriklausomai tiriamais reiškiniais, kuriuos galima pakartotinai sukelti, t. y. atmetamas teorijų, bet ne atskirų hipotezių realizmas. Po 1990, veikiamas M. Foucault veikalų (pastebima ir G. W. F. Hegelio įtaka), I. Hackingas susidomėjo socialiniais mokslais, plėtojo vadinamąją istorinę ontologiją – tyrė, kaip istorijos procese formuojasi idėjos, institucijos, žmogus ir kaip tai paveikia mūsų supratimą apie juos, savivoką bei elgesį. Anot I. Hackingo, socialiniai ir kultūriniai reiškiniai yra istoriškai determinuoti ir kiekvienas laikotarpis turi savas vertybes, nepritaikomas kitoms epochoms. Epistemologijoje nagrinėjo statistinio ir tikimybinio samprotavimo struktūrą ir reikšmę.

Ian Hacking (2009)

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus: Statistinių išvadų logika (The Logic of Statistical Inference 1965), Kodėl kalba svarbi filosofijai (Why Does Language Matter to Philosophy? 1975), Tikimybės atsiradimas (The Emergence of Probability 1975), Atstovavimas ir įsikišimas (Representing and Intervening 1983), Tikimybės sutramdymas (The Taming of Chance 1990), Mokslo revoliucijos (Scientific Revolutions 1990), Perrašant sielą (Rewriting the Soul 1995), Išprotėję keliautojai (Mad Travelers 1998), Ko socialinė konstrukcija? (The Social Construction of What? 1999), Įvadas į tikimybę ir indukcinę logiką (An Introduction to Probability and Inductive Logic 2001), Istorinė ontologija (Historical Ontology 2002), Kodėl iš viso egzistuoja matematikos filosofija? (Why Is There Philosophy of Mathematics at All? 2014).

1151

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką