IBBY (angl. International Board on Books for Young People, Tarptautnė vaik ir jaunmo knỹgų tarýba), 1953 Miunchene įkurta organizacija. Būstinė – Bazelyje. Vienija įvairių profesijų suaugusiuosius, kurie rūpinasi knygų vaikams kūryba, leidyba, skaitymo propagavimu. Kas dveji metai rengia kongresus, teikia Anderseno premiją, leidžia geriausių vaikų rašytojų, dailininkų ir vertėjų Garbės knygą, vadinamąjį garbės sąrašą (anglų kalba IBBY Honour List; kandidatus teikia nacionaliniai skyriai), kas ketvirtį leidžia žurnalą Bookbird. Nuo 1988 su Japonijos laikraščių bendrove Asahi Shimbun kasmet teikia premijas už projektus, skatinančius vaikus skaityti. Tarybai priklauso 72 pasaulio šalių skyriai (2019).

2013

Lietuvos IBBY skyrius

Lietuvos skyrius įsteigtas 1992, tarptautinės organizacijos IBBY nariu tapo 1993. Asociacija vykdo kultūros projektus, kasmet rengia vaikų literatūros mokslinius praktinius seminarus (Prano Mašioto skaitymai), nuo 2016 – renginių ciklą Pokalbiai apie vaikų literatūrą, inicijuoja ir organizuoja mokslinių, informacinių leidinių leidybą, teikia konsultacijas ir rekomendacijas, užsiima informacijos apie vaikų literatūrą sklaida, prisideda prie įvairių skaitymo skatinimo projektų. Nuo 1994 leidžia žurnalą Rubinaitis. Skyriaus pirmininkai: K. Urba (1992–2018), Inga Mitunevičiūtė (nuo 2019). Vienija 188 narius (2022).

IBBY Lietuvos skyrius teikia kandidatus IBBY garbės sąrašui (į jį įtraukti lietuvių rašytojai A. Matutis, V. Palčinskaitė, M. Vainilaitis, V. V. Landsbergis ir Sigutė Ach, V. Žilinskaitė, G. Morkūnas, M. Jonutis, Lina Žutautė, R. Šerelytė, I. Ežerinytė, E. Daciūtė, iliustratoriai B. Žilytė, I. Žviliuvienė ir Živilė Žviliūtė, Lina Dūdaitė, K. Kasparavičius, Ieva Babilaitė, Aušra Kiudulaitė, vertėjai E. Stravinskienė, T. Četrauskas, V. Čepliejus, A. P. Druktenis, R. Jonynaitė, V. Alksnėnas, R. Jonkutė), Anderseno premijai, Astridos Lindgren atminimo premijai, Nacionalinei kultūros ir meno premijai, Vaikų literatūros premijai. Kasmet balandžio 2 d. Tarptautinės vaikų knygos proga teikia premijas vaikų literatūros kūrėjams ir kritikams arba skaitymo skatinimo veiklų vykdytojams (Prano Mašioto premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams, Antroji premija už geriausią metų knygą vaikams ir paaugliams, Premija už geriausią metų knygą mažiausiems skaitytojams, Domicėlės Tarabildienės premija už gražiausią metų knygą, Premija už meniškiausias dvispalves iliustracijas, Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų debiutą, Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą vaikams, Adomo Druktenio premija už reikšmingiausią ir meniškiausią metų vertimą paaugliams, Premija už geriausią metų negrožinę knygą, Vinco Aurylos premija už vaikų literatūros tyrimus, sklaidą ar skaitymo skatinimo veiklą).

3186

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką