Icikas Samuilas Meskupas

Mèskupas Icikas Samuilas 1907 03 20Ukmergė 1942 03 20netoli Smailių (Biržų apskr.), Lietuvos komunistų veikėjas. Nuo 1929 Lietuvos komunistų partijos narys.

1924 įstojo į Lietuvos komunistinę jaunimo sąjungą, 1926 jos Kauno rajono komiteto sekretorius, nuo 1931 centro komiteto narys, nuo 1939 – sekretorius. 1931–33 Vokietijoje organizavo Lietuvos komunistų partijos leidinių leidimą ir gabenimą į Lietuvą, 1933 05 nacių suimtas, iki 1934 04 kalintas Tilžėje. Redagavo laikraščius Darbininkų ir valstiečių jaunimas, Tiesa (1934), 1926–40 rašė į komunistų spaudą. 1927–31 ir 1938–39 už antivalstybinę veiklą kalintas. 1939 pabaigoje Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pavedimu Maskvoje atkūrė nutrūkusius ryšius su Komunistų internacionalo vykdomuoju komitetu.

1940 04 grįžęs į Lietuvą I. S. Meskupas dirbo agentūrinį darbą. Prisidėjo prie Lietuvos aneksijos, gyventojų trėmimų ir kitų represijų, buvo vienas pagrindinių Lietuvos sovietizacijos organizatorių. 1940 išrinktas į vadinamąjį Liaudies seimą, nuo 1941 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir jo sekretoriato (nuo 1935), 1938–40 Centro komiteto politinio biuro, nuo 1940 Centro komiteto biuro narys, 1940–42 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto II sekretorius. SSRS–Vokietijos karo pradžioje pasitraukė į SSRS. 1942 03 kaip Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto operatyvinės grupės vadovas su sovietinių diversantų grupe atsiųstas į Lietuvą. Žuvo per susirėmimą su policininkais.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

2769

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką